Jesu stamtavle efter Matthæus

En aktivitet: Læs Matthæusevangeliet, kapitel 1, vers 1-17 og brug metoden bibliolog

 Af Eva Maria Nielsen

Sidste uge skrev jeg her på bloggen om en metode, der har sine rødder i den jødiske midrash-tradition, og som kan hjælpe med til at dykke ned i en bibelsk tekst. Metoden hedder bibliolog og er nem at gå til for alle aldersgrupper. I dag gennemgår vi en konkret bibeltekst, som man læser i adventstiden, og som mange gerne springer over – en slægtstavle; men den kan faktisk være rigtig spændende at dykke ned i. Ved en bibliolog læser man den ”hvide ild”, og hvis du ikke ved, hvad der menes med det, så kan du læse det her.

Gør dig klar til en spændende tidsrejse til år 80 e. kr.

I dag skal vi rejse langt tilbage. Vi rejser ca. 2000 år tilbage til omkring år 80 i Israel. Jesus er død. Der er faktisk gået mange år, siden han døde, omkring 50 år. Og de første øjenvidner og apostle er ved at være gamle eller er allerede døde. Menighederne er begyndt at samle alt, hvad de kan huske om Jesus, og skrive det ned.

En af dem, der skriver om Jesu liv, er Matthæus. Han sidder i sit hus og skriver et af de fire evangelier. Matthæus skriver primært for jøde-kristne, dvs. jøder, der er kommet til at tro på Jesus.

Matthæus tænker ikke så meget på hedningekristne som Paulus. Matthæus tænker som en jøde og tager udgangspunkt i jødiske traditioner og jødernes verdenssyn. For ham er Jesus den Messias, jøderne ventede på: Guds salvede, Kristus. Nogle gange glemmer Matthæus, at ikke alle hans læsere er jøder. Så sker det, at han undlader at forklare jødiske skikke eller traditioner.

Matthæus’ fortælling begynder med en stamtavle

Hans fortælling om Jesus begynder med en stamtavle. Nogen synes, at det er en tør, ja endda kedelig tekst. Men passer det nu? Det er jeg ikke så sikker på.

Matthæus har valgt denne stamtavle, fordi han vidste: Et menneske forstår vi kun, når vi kender dets historie, dets familie, dets kultur og værdier. Sådan er det også med Jesus.

Matthæus vil med denne stamtavle svare på disse spørgsmål: Hvem er Jesus? Hvor kommer han fra? Hvad betyder virkelig meget for hans familie? Hvad har præget ham? I hvilken tradition står han?

Store navne i Matthæusevangeliets slægtstavle og lidt talmystik

Allerede i det første vers nævner Matthæus to store navne, som alle kender, Abraham og David. Matthæus siger, at der findes 14 generationer mellem Abraham og David. Det er ikke en historisk sandhed, men et symbolsk tal. Navnet ”David” kan på hebraisk også ses som en talrække: d+v+d -4+6+4=14. Derfor bruger Matthæus tre gang 14 generationer.

I den første række falder ét navn i øjnene. Der gemmer sig en mand blandt kvinder. Hans navn er Boas. Hans mor var Rahab, og hans kone hed Rut. Sammen havde de en søn, Obed. Obed er Davids bedstefar, og Rut og Boas er oldeforældre til kong David. Lad os nu sammen dykke ned i teksten.

Læs Matthæusevangeliet 1, 1 til 6.

Læs den hvide ild: Boas

Føl dig ind i Boas. Du er Boas. Boas, når du ser tilbage på din stamtavle og dine forfædre, fortæl mig så: Hvad betyder det for dig, at du står i denne række af mennesker, der går helt tilbage til Abraham?

Mulige svar

 • Jeg er stolt af mine forfædre! Jeg vil være som dem og give min tro videre til den næste generation.
 • At kende mine rødder giver mig ro og sikkerhed. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg skal hen. Der er mennesker, som er gået forud for mig, og så er der nogen, der kommer efter mig.
 • Abraham var en modig fyr. Han brød med et liv i sikkerhed. Han vovede noget nyt. Når jeg er bange, er han mit forbillede.

Læs Matthæusevangeliet 1, 7.

En kvinde blandt mange mænd i Matthæus´ slægtstavle

I de næste 14 generationer, før folket drager i Det babylonske eksil, er der igen mange navne, mere eller mindre kendte. Så dukker der et navn op.

Denne gang er det en kvinde blandt mange mænd. Det er Urijas kone (2 Sam 11, 1 Kong 1). Batseba. Først er hun Urijas kone. Senere, efter at kong David har fået myrdet hendes mand, bliver hun Davids ægtefælle. Hun er mor til tronfølgeren, Salomo. Hendes livshistorie er ikke nem.

Batseba var smuk. Det syntes kong David også, som så hende fra sit palads. Kongen blev grebet af sit begær. Han ville eje denne kvinde. Og det skete, han lå med hende, og da Batseba blev gravid, sørgede David for, at Urija stod i første række og døde i kampen mod filistrene.

Hvordan oplevede Batseba selv alt dette? Det har ingen skrevet ned. Vi ved, at hun kæmpede for, at hendes søn Salomo kom på tronen.

Læs den hvide ild: Batseba

Du er Batseba. Du er kommet ind i denne familie og i denne tradition. I denne stamtavle. Hvordan er det egentlig for dig, Batseba? Hvordan har du oplevet denne historie?

Mulige svar

 • Jeg forstår absolut ikke, hvad denne Gud egentlig vil? Jeg forstod det ikke dengang, og jeg forstår det heller ikke i dag.
 • Hvordan jeg har det? Det har ingen spurgt mig om før. Jeg prøver bare at overleve i denne verden. Ikke engang mit navn står her, jeg ejes bare af mændene.
 • Jeg er en konges mor! Mit liv har fået en god drejning. Jeg ville da aldrig have troet på, at jeg ville gifte mig så godt. Jeg er bare så taknemlig.

Læs Matthæusevangeliet 1, 8-16a.

Så springer vi atter 14 generationer videre. Igen er der mange navne. De danner par, altid er der tale om far og søn, indtil Maria, Jesu mor, bliver nævnt.

Læs den hvide ild: Josef, Jesu far

Du er Josef. Se nu tilbage på din stamtavle. Er der noget i din lange familiehistorie, som du gerne vil give videre til din søn Jesus?

Mulige svar

 • Naturligvis! Vi kan være sikre på, at Gud altid er sammen med os.
 • I vores familie var der konger. Og jævne folk som hyrder. Begge slags er der brug for.
 • Jesus skal bare finde sin egen vej. Jeg vil altid støtte ham.

Læs Matthæusevangeliet 1, 16b.

Læs den hvide ild: Maria, Jesu mor.

Du er Maria. Når du ser denne lange stamtavle, din familiehistorie, er der tre gange 14 generationer. Der er så mange erfaringer. Hvad tænker du så, når du ser på din søn?

Mulige svar

 • At han aldrig vil glemme kvinderne. For uden dem findes der ikke nogen nye generationer.
 • Jeg føler, hvordan alle de kvinder – Batseba, Ruth, Sara og alle de ukendte kvinder uden navn – støtter mig på min vej.
 • Jeg beder til, at han vil forblive et menneske med et åbent sind, og at han ikke lukker sig for det nye eller det fremmede. Det findes nemlig også i vor familie.

Læs Matthæusevangeliet 1, 17

Afslutning af bibliologen

Matthæus sammenfatter stamtavlen (Mat 1,17) helt til sidst.
Teksten virker fuldkommen. Der ligger megen kraft bag denne stamtavle. Alt kulminerer i Jesus Kristus. Eller i det mindste er det en ny begyndelse. Efter ham kommer der mange nye mødre og fædre. Indtil vi kommer til vort eget liv. Vores egen stamtavle omfatter de mennesker, som har født os, og som har givet troen videre til os.

Byg bro til dit eget liv

Tænk nu på en kvinde eller en mand ud fra din helt personlige stamtavle/livshistorie.

 • Hvad fik de foræret?
 • Hvad gav denne person dig med på vejen?
 • Læs helt til sidst Jesus stamtavle endnu en gang op, mens alle lytter.