9 tips til den, der vil være en lyttende og favnende leder

 • En god leder er autentisk

  Det betyder, at du bør have mod til at være den person, du er. Sådan hjælper du deltagerne til at opdage spor af Guds virke i hans ord, i de andres ord, i deres eget liv, i bønnen og i gruppens fællesskab.

 • Anerkend Jesu virke i hver deltager

  og mød derfor ethvert menneske med respekt og dialog.

 • Luk ikke af for spørgsmål og tvivl

  Støt alle i gruppen, uanset hvor de befinder sig på deres trosvej. Kirken er et fællesskab, som forsøger at rumme alle mennesker, som hører til menigheden, og alle dem, der kommer til kirken.

 • Vær god til at lytte og sen til at tale

  Ikke uden grund har Gud givet os to øjne og to ører, men kun én mund. Som gruppeleder bør du lytte mere end at tale.

 • Det er ikke din opgave at dømme eller bedømme

  Bedøm ikke hvad den enkelte siger. Jeres gruppe må være et sted, hvor man kan føle sig så tryg, at man kan sige, hvad man vil, uden frygt for at blive korrigeret eller talt ned.

 • Værn om fortroligheden

  Vær enige om, at det, der siges i gruppen, forbliver i gruppen. Denne fortrolighed er vigtig og må ikke glemmes.

 • Fordøm og bedøm ikke den tro, andre kommer med

  I dialogen må du lytte til, hvad den anden tror på, og selv videregive den glæde, din tro fylder dig med.

 • Giv plads

  Vær opmærksom på at alle, der vil, får lov at komme til orde, og at ingen kommer til at dominere samtalen.

 • Hav ikke travlt med at give svar på alt

  Hvis der opstår spørgsmål, der ikke kan findes svar på, så vær ikke bange for at konkludere, at I ikke kan svare på det. Hvis du har mulighed for det, så efterforsk spørgsmålet til næste gang. Ellers husk, at at det ikke ligger indenfor bibelgruppens ramme at kunne besvare alle teologiske og læremæssige spørgsmål.

 
Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener.Matthæusevangeliet 20,26