Hvad siges der om Bibelen?

Uvidenhed om Skriften er uvidenhed om Jesus Kristus.Hieronymus
Det nye Testamente ligger skjult i Det gamle Testamente;
Det gamle Testamente er åbenbaret i Det nye Testamente.Augustin
Ingen kan være uvidende om, at evangelierne har en særstilling blandt alle skrifterne, selv i Det nye Testamente.Kirken i den moderne verden – GS 18 (fra Det andet Vatikankoncil)
Kirken har altid æret de guddommelige skrifter på samme måde som Herrens legeme, idet den, først og fremmest i den hellige liturgi, uafladeligt modtager livets brød og rækker det til de troende fra det ene bord dækket med Guds ord og Kristi legeme. Kirken har altid betragtet og betragter stadig skrifterne sammen med den hellige Tradition som den øverste norm for sin tro.Kirken i den moderne verden – GS 21 (fra Det andet Vatikankoncil)