Støttet af Bonifatiuswerk

Pastoral-Centret modtager hvert år støttemidler fra Bonifatiuswerk Kinderhilfe. Stiftelsen Bonifatiuswerk forvalter indsamlede midler fra tyske katolikker og finansierer driften af missionariske projekter i Tyskland samt i de såkaldte “diaspora” lande i Nordeuropa, dvs. lande, hvor katolikkerne udgør et mindretal og har brug for økonomisk bistand for at kunne trives. Danmark er et af de lande, der regnes som “fattige” i katolsk forstand, da medlemmerne i den katolske kirke i Danmark ikke formår at bidrage tilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er forbundet med at drive kirke. Støtten fra Bonifatiuswerk udgør ca. 10% af Pastoral-Centrets indtægter og muliggør blandt andet udgivelsen af børnebøger og udviklingen af tidssvarende kateketiske ressourcer.

Dette har Bonifatiuswerk bl.a. støttet:


Læs mere om Bonifatiuswerk på www.bonifatiuswerk.de