Barmhjertighedens år

8. december 2015 – 20. november 2016

Barmhjertighedens År er på på pavens opfordring en lejlighed til at vi fordyber os i Guds barmhjertighed og selv bliver en barmhjertig kirke.

Pastoral-Centret lancerer en række tiltag som du kan læse om her på siden.Barmhjertighedens år i Danmark er venligst finansieret af Bonifatiuswerk Kinderhilfe, samt Ansgarwerkerne i Osnabrück-Hamburg, München, Münster og Schweiz.

Logo for Barmhjertighedens år

Det kan du købe eller downloade:

  • Bønskort til året: Download  her.
  • En ”Giv en bog”-udgave af ”Den fortabte søn vender hjem” af den verdenskendte forfatter og præst Henri Nouwen. Bogen kan bestilles af menigheden til en lav pris (25-35 kr. pr stk) og kan fx. deles ud i menigheden eller bruges i læsegrupper. Bogen er udgivet ved et samarbejde mellem Pastoral-Centret og Boedals forlag.
  • Hæfte med messetekster og messebønner til en Votivmesse til Guds barmhjertighed. Download det.
  • 6 uger med Guds barmhjertighed – Et materiale til individuel bibellæsning eller til brug i en bibelgruppe. Bogen fokuserer på Guds barmhjertighed sådan som vi lærer om den gennem Lukasevangeliet. Bogen kan bruges til at starte små bibelgrupper i menighed eller i private hjem. Udkommer i starten af oktober.
  • Simon skrifter. En tegneserie for 7-12 årige om forsoningens sakramente bliver udgivet til efteråret. Bliver den sendt ud sammen med bladet DUK-Op til alle de yngre medlemmer af DUK i starten af oktober. Der vil kunne bestilles ekstra eksemplarer til menigheden.

Gratis Downloads

Artikler:

På vores hjemmeside kan du finde diverse artikler om barmhjertighed .
Følg med på http://pastoralcentret.dk/tag/barmhjertighedens-aar/

Nyttige links

Materialer på andre sprog

Barmhjertighedens år udgivelser på hjemmesiden for Det pavelige råd for nyevangelisering: Klik her.

Pastoral-Centrets projekter til Barmhjertighedens år er støttet af Bonifatiuswerk samt Ansgarwerkerne i München og Münster, Osnabrück-Hamburg og Ansgarwerket i Schweiz.