Mød en kateket: Mikael Breidy

Mikael, fortæl først, hvordan du blev kateket?

Michael Breidy (privat)I midt/slutning af 90’erne var jeg aktiv som leder af vores lokale ungdomsgruppe.
Der var mangel på kateketer, og jeg blev derfor lokket ind i opgaven. Jeg startede som hjælper på et hold. Det gav mig lyst til at fortsætte, og jeg begyndte selv at undervise på vores mellemhold (efter 1. kommunion og inden firmelse) og derefter på vores kommunionshold. Sidste år begyndte jeg så at undervise firmanderne.

 Hvad fascinerer dig mest ved at være kateket?

Børnenes og de unges nysgerrighed og spørgsmål.

Hvilken aldersgruppe underviser du?

Lige nu underviser jeg firmander i Ålborg.

Hvad sætter du pris på i undervisningen?

Samtalen og dialogen med de unge. Det er utrolig givende for mig selv og mit eget trosliv.

Hvad drømmer du om som kateket?

Min drøm er, at jeg medvirker til at så et lille frø i hvert af de børn, som deltager i katekesen og at deres tro må vokse til stor glæde. Jeg bliver glad hver gang jeg genkender nogle af ”mine børn” i kirkens tjeneste – ministranter, lektorer mv.

Hvad er din største udfordring som kateket i dag?

Svært at forklare … Men noget med at finde niveauet for at være tro mod kirkens lære og samtidig formidle den til børn og unge uden at skræmme dem og uden at de sidder tilbage med det indtryk, at det at være katolik mest handler om en masse ting du ikke må.

Hvad har været din mest skræmmende erfaring som kateket?

Hvor lidt forældrene støtter op. Det overrasker mig til stadighed. Jeg indleder altid undervisningen med et forældremøde, hvor jeg gør forældrene opmærksomme på, at ligesom de har forventninger til mig, så har jeg også forventninger til dem. Jeg beder dem om at støtte op om undervisningen ved at snakke med barnet om emnerne derhjemme og deltage med barnet i søndagsmessen. Forældrene skal vide, at de er de vigtigste rollemodeller.

Efter forældremødet sidste år, trak en mor mig til side og sagde, at hun ikke var klar over, at der var så mange undervisningsgange forbundet med firmelsesforberedelsen (11 stk!). Hendes søn gik til fodbold og der var ofte kampe om søndagen. Hun spurgte så sin søn, om han helst ville gå til fodbold eller gå til firmelsesforberedelse. Han valgte fodbold – og det blev jeg oprigtig ked af og syntes det var en helt forkert måde at stille det op.

Hvilke egenskaber synes du, en kateket har brug for?

At være empatisk, lyttende og forstående.
At møde barnet og den unge, hvor denne er.
At formidle stoffet på en enkel, klar og inspirerende måde.
At give en god oplevelse.

Har du en kateketgruppe, der støtter hinanden og bruger du/I de sociale medier eller SMS eller noget lignende?

Vi har en kateketgruppe og mødes ca. 1 gang i kvartalet. Vi forsøger også at holde erfamøder, dvs. temadage.

Hvad gør du for at inddrage børnenes forældre?

Jeg sender nyhedsbreve (ca. 2) og afholder 2 forældremøder i løbet af en sæson

Har du et bud på, hvordan vi kan støtte landets kateketer i deres tjeneste?

Jeg sætter pris på de nyhedsbreve, som Pastoralcentret udsender, samt FB siden.

Tak for samtalen, Mikael og tusind tak for den sjæl du lægger i din tjeneste som kateket. Guds velsignelse til dig!

 

foto: Susanna A. /Flickr.com