Kærlighedens Glæde

Pave Frans
Apostolsk skrivelse
Kærlighedenes Glæde – Amoris Laetitia
224 siderBestil paperback her: 99,- kr. + levering
Køb indbunden udgave på Saxo

Kort efter sin tiltræden i 2013 ønskede pave Frans, at man i Kirken skulle reflektere over familielivets udfordringer i dag. Både lægfolk og gejstlige i hele verden blev opfordret til at komme med input, og i 2014 og 2015 samledes biskopper og eksperter fra hele verden til to synoder, for sammen at beskæftige sig med dette tema.

Det blev til en meget frugtbar diskussion og med afsæt i synodernes slutdokumenter har paven skrevet denne eftersynodale skrivelse, Amoris Laetitia, om glæden ved kærligheden. Den viser både hvilket ideal for ægteskabet og familien, Gud sætter frem for mennesket, og hvilken velsignelse det er at følge Guds plan for den menneskelige kærlighed. Men pave Frans giver også råd om, hvordan Kirken kan hjælpe de mange familier, der befinder sig i svære prøvelser eller oplever brud i relationerne.

Pavens egen kærlighed til og omsorg for det brudte menneske skinner igennem i denne tekst og vækker netop glæde i den, der læser det; en kærlighedens glæde.