Hvordan forener jeg “øje for øje” med “vend den anden kind til”?

Hvorfor lod Gud en regel som ”øje for øje, tand for tand” gælde i Det Gamle Testamente, når Jesus så siger, at du skal vende den anden kind til din fjende? (Matt 5,38-41).

Hvorfor opfordrede Gud førhen til krig og ødelæggelse? (5 Mos 7,1-2).

Vi har ikke et fuldstændigt dækkende svar, men vi kan tænke på det på forskellige måder. Man kan sige, at den vej, Gud vandrer med sit folk, er delt op i faser. Som forberedelse til Kristi komme ville Gud have, at jøderne skulle tage afstand fra hedningerne, som tilbad gudestatuer og opførte sig umoralsk. Det forklarer det strenge forbud mod tilbedelse af afguder og de krige, som Israel førte imod hedenske folkeslag. Det Gamle Testamentes love, skikke og sædvaner var ment som en vej til at undgå de værste syndige udskejelser.

Med Kristi komme

Med Kristi komme blev disse strenge love definitivt erstattet med den vigtigste lov af alle: kærlighed til Gud og næsten. Dette bud eksisterer allerede i Det Gamle Testamente (3 Mos 19,18; 5 Mos 6,5), men Jesus ophøjede det til den vigtigste lov (Luk 10,25-28). Derudover hjælper de barske straffe i Det Gamle Testamente os med at forstå, hvor alvorlig synd er. For eksempel var straffen for ægteskabsbrud døden ved stening. Da en kvinde, der var skyldig i ægteskabsbrud, blev bragt hen til Jesus, sagde han til folkemængden, at den, som var uden synd, skulle kaste den første sten (Joh 8,7). De gik allesammen uden at stene hende, og Jesus sagde til kvinden: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere” (Joh 8,11). Jesus kom med en radikal, ny ændring: Selvom synd er en meget alvorlig ting, kan Jesus tilgive os og på den måde forsone os med Gud (se tweet 3.38 og 4.13). Derfor må vi altid læse Bibelen med Jesu lære i tankerne.

Det Nye Testamente kaster nyt lys over Det Gamle:
Visse regler afskaffes, mens andre bliver bekræftet.
Kærlighed er det vigtigste bud.


Teksten er fra bogen Tweet med Gud.


Tweet med Gud

Korte tweets og længere svar omkring alt omkring den katolske tro.

Læs mere om bogen og bestil den her