Undervisningside: Fortæl julehistorien med levende lys

af Eva Maria Nielsen

Ved denne undervisningsaktivitet bruger du levende lys som symboler og til at tydeliggøre fortællingens indhold. Lige nu er vi midt i den mørke tid. Hvis du bruger levende lys for at visualisere det, du fortæller, skaber du samtidig en meditativ og rolig grundstemning.

Metoden er enkel og ligetil og gør især indtryk på børn. Mens kateketen fortæller den bibelske historie, bliver levende lys tændt. Hvert lys symboliserer en person. Disse levende lys bliver dog ikke flyttet som dukker, der hele tiden bevæger sig, men bliver bevæget for at vise nye konstellationer.
På grund af lysets varme skær og det omkringliggende mørke vil genfortællingen også foregå roligt. Det skaber en særlig stemning hos dem, der lytter.

Historien er ligesom et tableau, som kan betragtes, et stille og ubevægeligt billede, som taler for sig selv.

Denne metode egner sig især til at genfortælle historier, som alle mener at kende ind og ud, og som de ikke forventer sig en ny indsigt fra. Med denne rolige måde at fortælle på kan beretningen blive inderliggjort af den enkelte. Det væsentlige, hjertet, budskabet, kan nu opleves på en helt anden måde.  I modsætning til de hastige fortællinger og det hurtige skift af billeder, som vi efterhånden er vant til både fra film og fjernsyn, kan dette fremme en mere meditativ tilgang og invitere til fordybelse.

Vigtigt ved denne metode er, at du husker: MINDRE ER MERE. Det er altså ikke vigtigt at tænde et lys for hvert hus, hvert træ, hver person osv., men kun for de vigtigste begivenheder og hovedpersonerne.

Aldersgruppe: Måske ikke en aktivitet fra vugge til krykke, men i hvert fald fra børnehavebørn til oldemoralder!
Deltagelse: Lytterne kikker og oplever historien. Hvis du vil fremme en meditativ og rolig stemning, er det vigtigt, at det er de voksne, der tænder lysene og ikke børnene.

Foto: Christmas candles by Markus Grossalber, flickr.com

FORTÆL JULEHISTORIEN (LUK 2,1-19) MED LYS

Julens budskab kan virkelig blive synliggjort med denne metode. Brug levende lys, mørke og stilhed for at lade teksten tale og vække genklang i dine tilhøreres hjerter. Fortæl langsomt og med rolig stemme. Når du tænder lysene får de, der lytter, også tid til at rumme ordene. De behøver ikke anstrenge sig for at være med i historien. Brug gerne fortælle- eller læsepauser på en god måde, og skab derfor rum til eftertanke og meditation.

Materialer og alt det praktiske
Materiale: Forskelige stykker stof i forskellige farver; otte fyrfadslys (som symboliserer hyrderne med fårene), to store lys, et blåt og et rødt (som symboliserer Maria og Josef), fem stjernekastere (til engleskaren) og et lille påskelys (som symboliserer Jesus) samt fire ruder af træ til fyrfadslys (til at bygge stalden).

Hvis du gerne vil have et lager af godt materiale, så kan du f.eks. bestille meget hjem gennem en tysk hjemmeside, især har de ruder af træ til fyrfadslys og farvet stof, som man ofte kan bruge i sit kreative arbejde, hvis man ikke selv er god til at sy. Ruder af træ kan du finde her. Søg under “Strahlenraute”.

Beregnet tid: 20-30 minutter (med forberedelse)

Et stort bord bliver dekoreret med forskellige stykker stof. Brunt stof kan bruges til at vise en vej. Du kan bruge gult stof til at vise en ørken, blåt til Genesaret sø og grønt til marker. Ruderne af træ placeres i et hjørne. Det er stalden, som Maria og Josef er på vej til. Du skal have store tændstikker parat. Derudover har du brug for en, der læser, og en eller to personer, som tænder lysene.

Historien bliver læst op eller genfortalt i mørket. Brug et fyrfadslys eller en lille lommelygte og læs langsomt.

OBS! Denne aktivitet kan bruges som en katekesetime derhjemme eller til en familiegudstjeneste i mørket, f.eks. en rorategudstjeneste. Fortæl juleevangeliet på denne måde juleaften i stedet for at læse juleevangeliet.

Sådan skal det gøres
På den tid befalede kejser Augustus, at alle, der boede i hans Romerrige, skulle tælles. Hver mand, hver kvinde, hvert barn. Alle skulle tælles. Aldrig før havde der været en sådan folketælling, og den blev holdt, da Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem til den by, deres familie kom fra, for at blive skrevet op på en liste.

Det skulle Josef også. Han rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Hans familie stammede nemlig direkte fra David.

Josefs lys bliver tændt.

Josef blev skrevet op sammen med sin forlovede, en pige, som hed Maria. Maria havde en stor mave, for hun var gravid med sit første barn.

Marias lys bliver tændt.

Da de kom til Betlehem, fødte Maria sin søn. Hun lagde et tæppe om ham, og så sov han i en foderkrybbe i en stald. Der var nemlig ikke plads til dem andre steder.

Tænd Jesuslyset, og stil det mellem Marias og Josefs lys. Placer også stalden og tænd evt. lysene på ruderne af træ.

I nærheden af stalden overnattede nogle hyrder på marken.

Hyrdernes lys (de otte fyrfadslys) bliver tændt.

De passede på deres får. Pludselig blev de indhyllet af et guddommeligt lysskær. En engel kom ned til dem.

Tænd en stjernekaster over hyrderne.

Hyrderne var bange; men englen sagde: ”Vær ikke bange. Jeg har en god nyhed. Alle vil blive glade. I dag er en frelser født. Han er Messias, verdens frelser. Han er født i Betlehem, i Davids by. I finder ham i en stald i en foderkrybbe. Og pludselig var der en hær af engle, og de sang sammen: Ære være Gud i det høje og fred på jorden.

Tænd alle stjernekasterne, og hold læsepause, indtil de er brændt ud.

Da englene var væk, sagde hyrderne til hinanden: ”Kom, vi går til Betlehem og ser, om vi kan finde barnet.” De skyndte sig af sted. Og de fandt Maria og Josef og barnet i foderkrybben.

Skub hyrdernes fyrfadslys hen til stalden.

Hyrderne fortalte, hvad englen havde sagt om barnet. Alle blev forundrede, da de hørte om det. Maria lyttede også til det, de fortalte, og hun huskede det hele i sit hjerte.

Afslut med stilhed. Lad deltagerne summe over beretningen og kikke ind i de levende lys. Alt afsluttes, når du puster lysene ud.

Frit genfortalt efter en idé af Daniel Cremers, Erzählen mit allen Sinne, S. 55ff.

HVAD ER ET TABLEAU?

Et tableau kan have flere betydninger. Enten er det en arrangeret opstilling af personer eller figurer som f.eks. viser en historisk begivenhed eller også så er det et tableau vivant og dermed en kortere afdeling af et skuespil, en opera eller ballet.

HVAD ER EN RORATEMESSE?

Roratemesser fejrer vi i den katolske kirke i adventstiden. Det er messer, hvor der ikke bliver brugt elektrisk lys, men hvor hele kirkerummet bliver oplyst af levende lys, hvilket skaber en særlig stemning. Disse gudstjenester peger på Jesus, verdens lys, som vi venter på, og som vil oplyse ethvert menneskes mørke.

Indgangsverset til en roratemesse er teksten fra Esajas 45,8. ”Rorate Coeli” kan oversættes til dansk således:

Lad det dryppe fra oven, himmel,

lad retfærd strømme ned fra skyerne!

Jorden skal åbne sig,

frelsen gro frem,

og retfærd skal spire.