Hvad er et kald? Og hvad er mit kald?

Det første, Jesus spørger dig om, er: ”Elsker du mig?” (Joh 21,15-17). Hvis dit svar på det spørgsmål er et dybfølt ja, og du er villig til at opgive alt for Jesus, så kan du spørge ham: ”Herre, hvad skal jeg gøre?” (Se Matt 19,16). Svaret på det spørgsmål findes dybt i dit hjerte. Du er selvfølgelig fri til at sige nej. Men Gud kender dig bedre, end du kender dig selv. Han ved, hvad der virkelig vil gøre dig lykkelig. Selvom de fleste er kaldet til ægteskabet, og selvom det kan virke som om, det at blive gift er det mest oplagte valg, så brug alligevel noget tid på at bede over, hvorvidt Jesus kalder dig til at følge ham ved at forblive ugift ligesom ham.

# Ikke giftes?

Enhver katolik bør alvorligt overveje, om det måske er Guds vilje, at han eller hun forbliver ugift for at kunne tjene Gud og hans kirke uden også at have ansvar for en familie (se tweet 4.21). Det er ikke så mærkeligt et valg, som det måske kan se ud til: Hvis Gud kalder dig til at tjene ham på denne måde, kan du være sikker på, at du vil finde glæde og tilfredsstillelse i det kald (se boks). Selv hvis du er i et romantisk forhold lige nu, kan det være, at du er kaldet til cølibat. Hvis du har en mistanke
om, at Gud kalder dig til et liv i cølibat, så er det næste spørgsmål: ”Hvordan?” Der er lige så mange forskellige måder at tjene Gud på som ugift, som der er mennesker. Her er nogle eksempler.

# Ordensliv, præst eller diakon

Måske kalder Gud dig til at gå ind i en religiøs orden af søstre og brødre. Livet i sådant et religiøst fællesskab kaldes ordensliv. Der er så mange forskellige religiøse fællesskaber og ordner (se tweet 2.9), at det kan være svært at vælge én af dem. Men lad være med at gøre det alt for svært for dig selv. Du kan alligevel aldrig nå at besøge dem alle, før du træffer dit valg. Hvis Gud kalder dig til ordenslivet, vil han også hjælpe dig med at finde det rigtige sted at være. Prøv at begynde med de ordner, du allerede kender til: Føler du, at Gud kalder dig til at gå ind i en af dem? Gud kalder nogle mænd til at blive præster (se tweet 3.41 og 3.42). Præster har en vigtig opgave, nemlig at være bindeled mellem Gud og mennesker. De bærer deres folk frem for Gud, går i forbøn for dem og videregiver dernæst den nåde, de modtager fra Gud, især gennem sakramenterne. Cølibatet gør, at præsterne kan stå 100 % til rådighed for Gud og de mennesker, de tjener. Det gør, at de kan være far til mange og ikke kun få. Præster og diakoner har begge del i ordinationens sakramente, omend på lidt forskellige måder (se tweet 3.41). Diakoner er efterfølgere af de syv mænd, som apostlene udpegede til at tage sig af de fattige (ApG 6,1-6). Nogle diakoner bliver senere præsteviet. Permanente diakoner kan enten være gift eller ugift.

# Ægteskab

Ægteskabet er et sandt kald, hvor en mand og en kvinde lover at give sig selv til hinanden i livslang kærlighed og troskab (se tweet 3.43). Det kristne ægteskabs ypperste frugt er børnene, som vokser op og bliver ansvarlige, kristne voksne og selv får børn (se tweet 4.19).

Jesus spørger dig:
“Elsker du mig?”

Måske er det dit kald at blive gift,
måske er det at blive præst, bror eller søster.


Teksten er fra bogen Tweet med Gud.


Tweet med Gud

Korte tweets og længere svar omkring alt omkring den katolske tro.

Læs mere om bogen og bestil den her