Lav din egen bønnebog til Pinse

Til Pinse fejrer vi, at Helligånden kom ned til Maria og disciplene i ”ovensalen”. De var bange og havde gemt sig; men Helligånden fyldte dem med mod og kraft og gav dem nye nådegaver.  Først hørte de skræmte disciple kun en susen og brusen, og hele huset, sådan kan vi læse i Apostlenes Gerninger, blev fyldt af flammetunger. Derefter talte og bad disciplene på forskellige tungemål, og alle, der opholdt sig i Jerusalem kunne høre dem tale på deres eget sprog. Peter berettede om alt det, han havde oplevet med Jesus, og at Jesus havde tilgivet alle synder på vegne af Gud.  Gud havde givet alle en ny begyndelse. Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag.

Mange steder modtager børnene deres første kommunion eller firmelsens sakramente mellem Påske og Pinse.  På denne dag modtager de tit en smuk bibel eller bønnebog som gave.  I dag vil vi sammen lave vor egen bønnebog.

Du har brug for:

En lille notesbog, en lineal, et stykke glat og skinnende papir (gerne gult eller orange), noget transparent papir i gule, orange, røde og gyldne farver, en saks, lim og en smal strimmel karton til at lave et bogmærke.

Sådan skal du gøre:

 1. Mål bredde og længde på din notesbog med en lineal. Træk én cm fra begge tal. Så har du størrelsen på din indbinding.
 2. Klip et stykke papir ud, som skal være baggrund for dit motiv. Brug gerne et glat og lyst papir (gerne gult, hvidt, rosa, gyldent … evt. også lyseblåt som himmelen), og klip det ud i den størrelse, du har målt. Lim med limstiften papiret fast på forsiden af din notesbog.
 3. Tegn forskellige flammetunger, både store og små og i forskellige farver på folie og transparent papir. De største flammer klippes ud først.
 4. Lim først de største flammer på din forside. Mønstret bliver mere plastisk, hvis du limer de største på først og de mindste til sidst. Tag gerne farver, som gul på orange, sølv på rød, og læg de forskellige papirer oven på hinanden.
 5. Til allersidst skal du klippe de mindste flammer ud og lime dem sammen med de andre flammer på din forside. Tag funklende folie, transparent papir eller glanspapir, hvis du har mulighed for det. Det glitrer og lyser flot.
 6. Lav nu dit bogmærke. Klip en smal stribe tynd og farvet karton ud. Dekorer den med flammer ligesom din notesbogs forside.
 7. Skriv din første bøn i bønnebogen.
 8. Bed en bøn!

Foto: George Wesley and Bonita /Flickr

HVAD ER BØN?

Vi kan ikke være kristne uden at bede. Det vidste også Teresa af Jesus, som tæller blandt kirkens største lærer i bøn. Hun siger dette: “Bøn er efter min mening ikke andet end en samtale med en ven, som vi ofte og gerne er sammen med alene, for at tale med ham, fordi han elsker os.”

Bøn er meget. Det kan være en samtale med en ven som for Teresa, men for andre er det måske mere en meditativ refleksion eller det handler om at bede faste bønner som Fadervor.

Men uanset, hvordan vi beder, så retter vi i bønnen vore tanker om stort og småt i vort liv mod Gud. Bønner kan  formuleres frit. Så giver vi udtryk for vore følelser, viser vor glæde, sorg, bekymring, vrede eller noget andet frem til Gud. I andre sitautioner, når vi selv mangler ord eller beder i fællesskab, kan det være en hjælp at bede bønner, der er blevet formuleret af andre, såsom Fadervor eller Hil dig Maria eller salmerne fra Det gamle Testamente.

SÅDAN KAN DU BRUGE DIN BØNNEBOG

 • Skriv nogle af kirkens faste bønner ind i din bønnebog.
 • Noter dig sætninger og ord fra biblen, som du er blevet rørt over.
 • Skriv et brev til Gud, som bliver til en bøn.
 • Skriv din egen salme – du kan tage udgangspunkt i en salme fra Det gamle Testamente og omskrive den i jeg-sprog.
 • Lim billeder ind, som får dig til at bede – at takke, at gå i forbøn for andre, at lovprise eller som gør dig stille.
 • Skriv øverst på siden: Hvad vil jeg takke for . Skriv nedenunder din personlige liste.
 • Skriv øverst på siden: Hvad vil jeg bede for? Skriv nedenunder din personlige liste.
 • Skriv øverst på siden: Hvad vil jeg bede om tilgivelse for? Skriv nedenunder din personlige liste.

KORTE BØNNER TIL INSPIRATION

Gud,

giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,

mod til at ændre de ting, jeg kan

– og visdom til at se forskellen.

 

Den hellige Birgittas bøn:

“Herre, vis mig din vej, 
og gør mig villig til at vandre den.”