Flyt dig fra troens ord til troens handlinger

Af Eva Maria Nielsen

Katekese handler ikke kun om ord, men handler om at leve som kristen. Hjælp de unge godt på vej. Det nytter ikke noget, at vi farer frem med fine ord, som de unge ganske enkelt ikke forstår, hvordan de skal omsætte dem til handlinger i deres hverdag. De kan ikke se for sig, hvad vi taler om. Oversæt de luftige begreber til konkrete handlingsanvisninger. Så klarer din katekese også visualiseringstesten.

Lad mig begynde med et citat fra det vatikanske dokument DCG (Generel kateketisk Vejledning):

”Ligesom det menneskelige legemes vitalitet beror på, at alle dets organer fungerer rigtigt, således kræver også modningen af det kristne liv, at det dyrkes i alle dets dimensioner: kendskab til troen, liturgisk liv, moralsk dannelse, bøn, tilhørsforhold til fællesskabet og missionsånd. Hvor katekesen undlader et af disse elementer, når den kristne tro ikke til fuld udvikling.” (DCG 87)

Katekese vil forandre menneskers liv

Som kateket taler du med de unge om vor kristne tro. Hvis du er som de fleste, så søger du efter ord, der er relevante, engagerende, ærlige, moderne og nærværende. Du famler efter ord, der kan videregive det gamle budskab med nye ord. Du bygger bro fra troens mysterium og ind i den verden, de unge lever i i dag. Dine ord gennemsyrer ligesom en surdej disse menneskers liv.

Men er ord nok? De er det første skridt. Så bør ordene leves ud i de unges daglige liv og i mødet med andre mennesker. Ordene skal ikke forblive i de unges intellekt. De bør falde ned i hjerter og hænder og fødder og forandre liv og hverdag. Det sker kun, hvis det, de hører, giver mening i de unges indre. Og hvis det, de hører, er nemt at omsætte.

Hvordan kommer vi fra ord til handling?

Et eksempel. Du taler med de unge om at bede. I snakker om, hvordan bønnen opbygger en relation til Gud. Men hvis ikke disse ord fører til en handling, nemlig at bede, vil det, I taler om, ofte forblive det, de er: ord. Ord, der lyder flotte, uden at forandre noget i de unges liv. Sådan en katekese dumper i visualiseringstesten. Og det er synd. Hvad kan du gøre for at klare testen?

Kender du katekesens visualiseringstest?

Visualiseringstesten er bare en metafor. Du behøver hverken kamera eller gode redigeringsevner for at bestå testen. Den er meget simpel. Du træner din “visualiseringsmuskel” for at støtte de unge. Så er du i stand til at konkretisere og give eksempler på, hvad de skal gøre.

Du består visualiseringstesten, hvis din katekese, dine ord og budskaber er så konkrete, at de ville kunne fanges på video, når de unge lever op til dem.

Her er tre eksempler:

  1. Du fortæller ikke, at de unge skal ”bede”. Kom med et konkret forslag. For eksempel: “Hver gang, du går ud af husdøren, så bed Gud om at velsigne dig.”
  2. Du beder ikke dine unge om ”at behandle mennesker ordentligt”. I stedet fortæller du dem, at de kan smile og tage sig tid til at sige godmorgen til deres kammerater.
  3. Du nøjes ikke med at sige, at de skal ”ære far og mor”. Bed dem om at lave en plan for, hvordan de kan glæde deres forældre mindst én gang om dagen. Giv gerne eksempler på, hvad det kunne være. Lad dem selv vælge nogle konkrete handlinger; men sørg for, at de sætter ord på dem. Det er en god idé at skrive handlingerne ned. Det gør, at I kan ”måle” på indsatsen eller fremdriften, eller bare, at I holder motivationen i gang.
Visualisering fremmer forandring

Så enkelt er det. Visualiseringens mål er at fremme en konkret adfærd. Den vil se forandringen. Giv budskabet videre, så de unge får lyst til at handle. Den kristne tro kan og vil forandre verden. Når vi møder Jesus Kristus forandrer vort liv sig. Vi begynder at handle anderledes end vi gjorde før. Derfor sætter vi ord på denne forandring og visualiserer den. Vaner er så nemme at bibeholde, men så vanskelige at ændre. Det kræver noget af os at lære ”nyt”. Hjælp de unge godt på vej med en “håndgribelig” katekese.

Tips til kateketen mens du forbereder din katekese

  1. Spørg dig selv: Hvilken forandring vil jeg skabe sammen med de unge i deres liv?
  2. Visualiser den ønskede handling for dig selv – om det så er at læse i Bibelen hver dag, bede, træffe etiske valg eller noget fjerde.
  3. Tænk visualiseringstesten ind i din katekese. Den lykkes, når  dine ord er nemme at realisere i de unges dagligdag.

Det er så nemt og ikke mere kompliceret end at formulere en enkelt sætning. Jo kortere og enklere dit budskab er, jo lettere bliver det omsat. Visualiseringstesten er det mest enkle, men også effektive værktøj, som hjælper dig til at forvandle troens ord til troens handlinger. Hjælp de unge godt på vej ved at kridte banen op til noget stort. Det er en begyndelse. Du – eller I – har taget det første skridt til en forandring.