Inspiration fra pyramiderne til en knaldgod undervisning

af Eva Maria Nielsen

Har du nogensinde besøgt eller set en pyramide, mens du har været på ferie – enten i Egypten, i Mexico, Sydamerika eller måske foran Louvre i Paris? Du er måske klatret op på den, og du har måske også læst om menneskers tanker om disse bygninger, og/eller har hørt om templer, gamle kulturer og kongegrave?

Jeg har ind til nu kun set madpyramiden, og min gamle matematiklærer blev desperat, da han forsøgte at indvie mig i overfladeberegningen af en pyramide.
Men nu er jeg blevet klogere, og han vil nikke anerkendende. Jeg kan fortælle dig, at en pyramide er en matematisk figur med en tre- eller firkantet grundflade, hvor hvert af grundfladens hjørner er forbundet til et punkt, der ligger over grundfladen. I dag kan jeg se det, han blev så begejstret over, symmetrien, skønheden i enkelheden.

Måske har jeg alligevel fattet noget af pyramidernes hemmelighed og den visdom, de rummer for en god katekese.
Mit udgangspunkt er en trekantet pyramide.

Den kateketiske pyramide er trekantet
Ligesom en pyramide har katekesen også et grundareal. På dette hviler alt. Grundarealet er det, der bærer hele bygningen.

Vort fantastiske ”grundareal” er én person, Jesus Kristus. I Generel kateketisk Vejledning (DCG) fra Rom læser vi derfor:

I katekesens centrum finder vi én person, nemlig Jesus fra Nazareth.

(DCG, s. 61 nr. 98).

Pave Frans siger det på sin helt egen og forståelige måde i Evangeliets glæde:

Vi forkynder ikke læresætninger, men én person.

Et pastoralt arbejde med missionalt sigte er ikke fikseret i en usammenhængende formidling af en bunke læresætninger, som man insisterer på at få overholdt. Hvis man vil satse på et pastoralt mål og tilegne sig en missional stil, der virkelig når ud til alle uden undtagelse og uden at udelukke nogen, så betyder det, at forkyndelsen må koncentrere sig om det væsentlige – det som er smukkere, større, mere dragende og på samme tid det mest nødvendige. (…) Alle de åbenbarede sandheder udspringer fra samme guddommelige kilde, og de tros med den samme tro, men nogle af dem er vigtigere end andre, når det gælder om mere direkte at udtrykke kernen i Evangeliet. I denne grundlæggende kerne stråler skønheden af Guds frelsende kærlighed, manifesteret i Jesus Kristus, død og opstandelse.” (EG, 35-36; s. 42f).

Ordene er helt entydige.

Katekesen har ét indhold.

Katekesens indhold er én person.

Den har ét ansigt.

Den har også én historie og ét budskab.

Og naturligvis har den ét navn: Jesus Kristus.

Jesus Kristus er omdrejningspunkt og grundvold i vor katolske katekese. Han kalder os sammen. Han er i vor midte og sender os ud.

Katekesens tre flader

 • Katekese er dialog

  foto: Kim Seng7217437112_a473668df4_b

  Den første flade i katekesens pyramide betyder, at vi træder ind i en dialog med Gud.

  Handler katekese så om at formidle viden? Kun til dels. Katekesen er meget smukkere. Den er en invitation og en håndsrækning til at træde ind i et livsfællesskab med én, som elsker os og vil os det godt.

  I katekesen tales ikke bare om Gud, men lige så meget med Gud.

  Denne samtale er nødvendig, fordi katekese er en invitation til et venskab. Venner er sammen. De lytter til hinanden og taler med hinanden.

  Vi har brug for denne ”samtale” i vor undervisning. Der bør være plads til at tale med og lytte til Gud. Start og afslut med en bøn, en sang eller en gudstjeneste, en meditation. Giv også lov til stilhed, hvor ordet kan bundfælde sig.

  For nogle måneder siden ville jeg gerne have gang i et venskab med et andet menneske. Det ville ikke have nyttet noget, hvis jeg sammen med andre havde talt om, at jeg godt kunne lide hende – lad os kalde hende Mette. Jeg bliver ikke veninde med Mette ved at tale med Anna om, hvor dejlig og interessant et menneske, Mette er. Jeg må kontakte Mette og bruge tid med og på hende. Sådan kommer jeg på sporet af hende, og vort venskab vokser.

  Er katekese så en monolog, hvor kateketen eller alle i gruppen taler om Gud? Det er også for lidt. Hvis katekese skal føre til et livsfællesskab og venskab med Jesus Kristus, kan det kun lykkes, hvis vi også taler med ham.

  Foto: Kim Seng “Fort Pierce bridge Causeway to Inlet Park” by flickr.com

 • Katekese sætter ord på troen

  Den anden flade i katekesens pyramide betyder, at vi sætter ord på troen. Vi forkynder, fortæller om Jesus.

  Det er godt, hvis vi begrænser os. I katekesen er mindre lig med mere, så det er bedst med fokus på ét emne for hvert undervisningsforløb. Tal sammen om glæder, sorger og livets store spørgsmål. Når dette er gjort, snævrer du emnet ind, så deltagerne kan gå på opdagelse efter Guds spor i deres liv og hverdag.

  Er det ikke bedre med det samme at tale om tro? Vi har trods alt ikke ret megen tid til undervisningen. Nej, for alt er tro; men med denne fremgangsmåde lægger du en god begyndelse.

  Din indfaldsvinkel bør være så bred, at alle kan forstå det, du taler om, og føler, at de er med. Det er altid det første skridt.

  En pyramides sideflader er brede i bunden og løber ud i en spids opadtil. Dette peger også på hemmeligheden ved en god katekese. Vi bliver nødt til at starte bredt for at nå ud til så mange som muligt. Tag derfor udgangspunkt i deltagernes erfaring, livsvilkår, interesser, dvs. den verden, de færdes i.

  • Du bygger bro fra deltagernes daglige liv til troen, så hverdag og tro ikke forbliver adskilte størrelser, som ikke har noget med hinanden at gøre.
  • Du kommer i dialog med de unge – for katekese er aldrig monolog, men dialog gruppen indbyrdes, og dialog med den person, som er i jeres midte.
  • Du giver de unge, som ikke er vant til at tale om deres tro, mulighed for at være med i gruppen.
  • Du bryder ”insiderkulturen” og giver alle følelsen af, at de kan være med.
  • Du møder alle deltagere med respekt, og du har selv nemmere ved at finde de rigtige ord.

  Tag f.eks. en snak om dåben. Hvis I taler om dåbens symboler, er det en god idé at tale om vandet.

  • Hvad gør vand?
  • Hvornår bruger vi det?
  • Hvilke oplevelser har deltagerne haft med vand?

  Vand renser, ødelægger, giver liv, får ting til at vokse, forfrisker og bærer oppe, og så kan det også være farligt og meget andet …

  Derfra er det nemt at få øje på vandets symbolik i selve dåbsritualet: vi får tilgivelse, vi bliver renset fra arvesynden, vi får et nyt liv med Gud, Gud vil bære os …

   

 • Katekese giver troen krop

  Den tredje flade i katekesens pyramide betyder, at vi giver vor tro en krop.

  Jakobs Brev (Jak 1,22ff.) taler om, at der ikke findes sand tro uden gerninger.  Derfor kan vor katekese ikke komme uden om den sociale og etiske dimension.

  Vor katolske tro skal flyde ned fra vort hoved til hjertet og ud i hænderne og fødderne, så den fylder hele vor eksistens.

  Giv de unge noget med i deres hverdag, som synliggør eller legemliggør deres tro. Troen skal blive håndgribelig.

  Yngre børn sætter pris på at lave små kreative ting, som de kan tage med hjem, og som husker dem på det, I har talt om. Et pop-op-kort med teksten ”Gud er kærlighed” er en påmindelse om dagens undervisning om en kærlig far.

  Ældre unge er ikke så begejstrede for klippe-klistre metoden. Men uanset, hvor gammel man er, så er det godt med symboler og fysiske ting, der husker os på det, der er vigtigt i livet. Hvorfor går ægtefæller ellers med deres vielsesring?

  For at blive ved eksemplet med dåben: Invitér de unge til at tænke på deres dåb, når de vasker hænder eller drikker et glas vand.

  Giv dem en opgave i, hvordan de kan øve sig ind i deres kristne liv, f.eks. ved at skrive en kort bøn hver dag eller at gøre en kærlighedsgerning i løbet af ugen.

  Disse tiltag skal selvfølgelig hænge sammen med dagens emne. Her får troen krop – og det har den brug for, hvis den skal overleve i vor verden.

  Lad os sammenfatte det, der blev sagt. Katekese er ligesom en pyramide med tre flader.

  1. Den er dialog. Når vi er sammen med børn og unge, skal vi kende deres univers. Det kan være svært at følge med i, men det er ikke nok bare at tage afstand, for vi må vide, hvorfor børn og unge gør, som de gør.
  2. Derefter sætter den ord på troen, vel vidende, at nogen deltagere formår at sætte ord på deres tro, og andre har ikke ord for det. Det er her, at kateketen kommer ind, og prøver at give de unge øjeblikke, hvor Jesu Kristus og hans gode budskab får plads. Målet er, at give de unge den tryghed, Jesus Kristus giver os, med som fast passager.”
  3. Den giver krop til tro, hvor vi gennem gerninger, symboler og konkrete tiltag fylder ordene med visuelle og kreative ting. Troen er håndgribelig og skal leves ud helt praktisk.

  Tilsammen muliggør disse tre falder en katekese, som udfordrer ikke bare kateketen, men også de unge.

 • Til nørden: Katekese er kristocentrisk-trinitarisk

  Vor grundflade har tre yderpunkter.

  Selv om vi bærer navnet kristne, så har vor Gud mange ansigter. Vor tros grundflade er billedlig talt trekantet eller, som teologien siger: trefoldig – treenig, alt efter hvilken betegnelse vi bruger.

  Katekesens indre struktur : Enhver fremstillingsmåde må altid være kristocentrisk-trinitarisk.

  Gennem Kristus til Faderen i Helligånden.

  (DCG, s.62, nr. 100).

  Det lyder ”nørdet”, ikke også?

  Også vor måde at dele den kristne tro på med andre har tre sider – ligesom pyramiden har tre flader, der peger på et punkt, som ligger oven over grundfladen.

 • Din egen pyramide til at klippe og klistre

  Den kateketiske pyramide

  Vores katekesemodel er altså som en pyramide med tre sider:

  1. dialog
  2. forkyndelse
  3. handling

  Klip modellen ud og byg din egen katekesepyramide.
  Farvelæg den med dine yndlingsfarver.
  Stil den på dit skrivebord eller på natbordet ved din seng, så du aldrig glemmer de tre sider, som er nødvendige i din katekese.

Hvad synes du om katekesens pyramide?EMN_web

Du er velkommen til at ”like”, kommentere og dele på Facebook og dit sociale netværk osv. Jeg glæder mig til at høre om dine ideer og tanker!          Hilsen, Eva Maria

og for øvrigt!

Tjek lige siden for kurser og events! Vi har samlet et udbud af spændende kurser og andre arrangementer, som vi tror kan hjælpe dig til at blive endnu bedre til at formidle troen.

Glem hellere ikke at abonnere på vores nyhedsbrev. Så kan du være sikker på aldrig at gå glip af tips, nyheder og gode tilbud til dig. Du kan abonnere her.