Andagt med firmander

skrevet af Eva Maria Nielsen efter en ide af Filip Mikic.

Da jeg for efterhånden mange år siden flyttede til Danmark, lærte jeg en skik at kende, som er ret gammel. Jeg forbinder den med den skandinaviske levevis. Traditionen er for mig en naturlig del af den gamle nordiske kultur, som endnu ikke er gået helt i glemslen.

Heroppe tager det længere tid, før solen går helt ned end ved ækvator, hvor solen forsvinder i løbet af nogle få minutter. Det kan tage helt op til en time, alt efter, hvor man befinder sig i Skandinavien.

Før i tiden fortæller gamle venner, satte man sig ned og ventede stille uden at tænde lyset, mens solen gik ned. Man så, at det blev mørkt og roen faldt over alt efter en travl dag. Måske kender nogen traditionen fra deres barndom. Den kaldes skumringstimen.

Jeg celebrerer skumringstimen mest, når jeg ude på landet eller i weekenderne. Der er noget fortryllende over at se dagen gå på hæld og opleve, hvordan mørket sænker sig over mig.

Nogen af mine gamle venner fortæller, at først, når tusmørket og skumringstimen var forbi, så begyndte livet igen at tage fat med at tilberede måltider, nyde hinandens fællesskab, lytte til nyheder i radio osv. Skumringstimen er smuk, og det ser ud til at den er på tilbagetog. Dog er den mest kendt, jo længere man kommer mod nord.

Den nedenstående meditation kan du med fordel kombinere med skumringstimen. De fleste menigheder har undervisningen sent på eftermiddagen.

Skab et rum til meditation i kirken med de unge, som forbereder sig til at modtage firmelsens sakramente. Da undervisningen ofte er om eftermiddagen, kunne det være en skumringsmeditation, hvor man kun tænder levende lys i kirken. Levende lys skaber en helt speciel stemning.

Hvis der er mulighed for det, kan denne aktivitet kombineres med, at Det Allerhelligste udstilles; men det er også nok med en meditativ stund i kirken. Dæmpet belysning, levende lys vil have samme effekt som skumringstimen – at roen falder på, man åbner sine sanser og skaber et rum for at lytte og høre efter.

Du har brug for

  • Menighedens præst udstiller sakramentet eller du forbereder en skumringstids-meditation i kirken.
  • Sørg for lys og sange, evt. med lidt dæmpet musik.
  • Kopier den nedenstående tekst om kaldelsen af disciplene her til dem, der oplæser.
  • Del teksten ud til nogen af de unge, som en efter en læser den bibelske tekst. Bed dem om at holde en kort pause og så læse spørgsmålet. Det er nemmest, at du som kateket læser bønnen, så de unge kan slappe af og tænke uden at bekymre sig, hvornår det er deres tur til at læse. Alt efter din gruppes formåen vil en stilhed af 2-5 minutter mellem de enkelte bibeltekster være fin.

Forløb

Tænd levende lys på alteret i kirken. Hvis sakramentet udstilles, kan I synge en passende sang.
Spil enten stille musik eller syng en Taizé sang eller lign. sammen. Dæmp musikken.

1. Oplæser

En dag hvor Jesus gik langs med Genesaret Sø, fik han øje på to fiskere, der var ved at kaste deres net i søen. Det var to brødre, Simon, der også kaldes Peter, og Andreas. ”Kom med mig”, sagde Jesus, ”så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Straks forlod de deres net og sluttede sig til Jesus.

Matthæusevangeliet 4, 18-20

Meditation

Siger Jesus også til mig: Kom med mig? Kalder Gud mig nu? Hvordan kan jeg følge Jesus i min hverdag? I min familie? Sammen med mine venner? I skolen?

Bøn

Jesus, hjælp mig at følge dig i min hverdag!

2. Oplæser

Så kom Jesus, disciplene og de mange mennesker til Jeriko, og på vej ud af byen gik de forbi den blinde mand Bartimæus, Timæus’ søn, der sad ved vejen og tiggede. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe: ”Hjælp mig, Jesus, jødernes kongesøn!” Folk prøvede at få ham til at holde mund, men han råbte bare endnu højere: ”Kongesøn! Hjælp mig!” Jesus standsede op og sagde: ”Kald på ham.” Så råbte de til den blinde: ”Rejs dig op! Det er i orden, Jesus vil gerne tale med dig.” Manden smed sin kappe og sprang op og kom hen til Jesus. ”Hvad er det, du have mig til?” spurgte Jesus. ”Jeg vil gerne kunne se igen, rabbi,” svarede han. ”Din tro har reddet dig,” sagde Jesus. ”Nu kan du gå hjem.” I det samme fik manden synet igen, og han sluttede sig til Jesus.

Markus’ fortælling om Jesus 10, 46-52

Meditation

Er der områder i mit liv, hvor jeg ikke kan se Guds kærlighed? Hvilke områder er det? Er det i min familie? Er det mit udseende og min krop? Eller mit helbred?

Bøn

Jesus, åbn mine øjne så jeg kan se din kærlighed i mit liv!

3. Oplæser

Jesus forlod huset, og to blinde mænd fulgte efter ham. De råbte: ”Hjælp os, jødernes kongesøn!” Da Jesus lidt senere var nået hjem, dukkede de to blinde op igen. ”Tror I på, at jeg kan hjælpe jer?” spurgte Jesus, og de svarede: ”Ja, Herre, det gør vi.” Så rørte Jesus ved deres øjne og sagde: ”Nu sker det, I troede ville ske.” Så åbnede de øjnene, og de kunne se.

Matthæus’ fortælling om Jesus 9, 27-30

Meditation

Tror jeg, at Jesus Kristus er svaret til mine dybeste ønsker?

Bøn

Hjælp mig, Herre, at tro, at kun du er vejen, sandhed og livet!

4. Oplæser

En dag kom der en spedalsk mand hen til ham og faldt på knæ. ”Hvis du vil, kan du gøre mig rask,” bad han. Jesus fik ondt af ham og rakte hånden ud og rørte ved ham. ”Det vil jeg, sagde han. ”Bliv rask.” I samme øjeblik forsvandt udslættet, og manden var rask.

Markus’ fortælling om Jesus 1, 40-42

Meditation

Hvis jeg tænker på min sidste uge og dagen i dag: Kan jeg huske, at jeg har såret nogen? Har jeg begået nogen fejl? Hvornår har jeg ikke taget hensyn til mig selv, de andre, Gud?

Bøn

Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig synder!

5. Oplæser

Da Jesus var kommet til området omkring Cæsarea Filippi, spurgte han en dag disciplene: ”Hvad siger folk om Menneskesønnen? Hvem tror de, jeg er?” Nogle af dem siger Johannes Døberen,” svarede de. ”Andre siger Elias, og der er også nogle, der mener, du er Jeremias eller en af profeterne.”
”Men hvad med jer? Hvem tror I, jeg er?” spurgte Jesus.

”Du er Messias, den levende Guds søn,” svarede Peter. ”Peter, Jonas’ søn, du er velsignet. Det svar har du ikke fra andre mennesker. Det er min far i himlen, der har afsløret det for dig. Hør godt efter, hvad jeg siger, Peter. Dit navn betyder ’klippe’, og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på. Den kan dødsriget ikke få magt over. Jeg giver dig nøglerne til Guds kongerige. Alt, hvad du forbyder på jorden, vil være forbudt i himlen, og alt, hvad du tillader på jorden, vil være tilladt i himlen.”

Matthæus’ fortælling om Jesus 16, 11-19.

Meditation

Hvem er Jesus for mig? Hvad tænker jeg om Jesus? Hvilken plads har han i mit liv? Hvad siger jeg om Jesus og om min tro når mine venner spørger mig om det?

Bøn

Jesus, min Gud og min frelser, hjælp mig at sætte dig på første plads i mit liv!

6. Oplæser

”Herre, hvis du bare havde været her, så var min bror ikke død,” sagde Martha til Jesus, ”men selv nu ved jeg, at Gud vil give dig alt, hvad du beder om.” ”Din bror vil blive levende igen,” sagde Jesus. ”Ja,” svarede Martha, ”det ved jeg godt. Det vil ske, når de døde står op igen på den sidste dag.” Jesus sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, vil leve, selvom han dør. Tror du på det?” spurgte han. ”Ja, Herre,” svarede Martha. ”Jeg tror, at du er Messias, Guds søn, der er kommet til verden.”

Johannes’ fortælling om Jesus 11, 21-27

Meditation

Hjælper Jesus mig, når jeg har det svært? Tror jeg, at Jesus er der for mig, når jeg føler, at ingen forstår og hjælper mig? Finder jeg ham, når jeg taler med ham i bønnen?

Bøn

Kom, Herre Jesus, i mit liv. Hjælp mig at elske dig mere end alt andet!

Afslut andagten med en fælles sang eller stille musik

Download teksten her.