Hvordan kan man finde nye kateketer?

Rekruttering af kateketer bør være en konstant tanke i enhver menighed. Her får du nogle værdifulde tips. Skab sammenhold: Et positivt arbejdsmiljø og et godt fællesskab i kateketgruppen smitter af og kan tiltrække nye kateketer. Prioritér katekese: Tydeliggør katekese som en prioritet og anerkend dem, der investerer tid og kræfter i det. Anerkend kateketernes indsats gennem festligheder, fx højtideligholdelse af …

Fortællingen er en kunst, du kan lære

I Pastoral-Centrets kateketkurser, gør vi brug af de bedste undervisere til hvert emne. Her er et interview med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater, som var underviser på et meget succesfuldt fortællekursus. Læs hvad Anette brænder for, hvordan hun arbejder og hvorfor hun fortæller.   Hvad fascinerer dig ved mundtlig fortælling? Mange ting, men fx at fortæller og lyttere deler rum for …