Skabt til at elske og blive elsket

Vor tidsalder er ligesom alle andre tidsaldre skabt af mennesker som dig og mig. Og hvis du lytter omhyggeligt, hvis du ser nøje efter, vil du opdage, at folk er sultne. Vi er skabt til at elske og blive elsket. Og der er en rastløshed, en længsel efter mere, en dyb utilfredshed med vores liv og med vores kultur. Vi kan fornemme, at der mangler noget. Og dybt inde i os ved vi, at intet af det, vi kan købe, og ingen materiel nydelse vil stille vores rastløshed.

Fra Genopdag den katolske tro.

Noget, du kan gøre

Måske kan du i dag lægge vejen forbi en kirke og sætte dig ned et par minutter i stilhed.
Nyd stilheden eller bed en bøn.

Bøn

Kære Jesus,
Hjælp os til at udbrede din vellugt overalt, hvor vi går.
Fyld vores sjæle med din Ånd og dit liv.
Gennemtræng og tag hele vort væsen
Så fuldstændig i besiddelse,
At vort liv blot må blive en udstråling af dit.
Amen.

Tilskrevet John Henry Newman

Fra Bønnebog