Faste i børnehøjde

Fastetiden er de 6 uger, der går fra askeonsdag og frem til Påske. Fasten kan gøres til en spændende og relevant tid hjemme i familien. Her er et forslag, som jeg har brugt i min egen familie, og som virker godt med børn fra 3 til19 år.

Det går ud på, at man hænger et simpelt, bart kors op på køleskabsdøren. Man fortæller kort børnene, at fasten går ud på at gøre kærlighedsgerninger. I løbet af fastetiden kan man tegne blomster ved korset hver gang, man har gjort noget godt eller betænksomt.

Start gerne allerede askeonsdag med at fortælle, hvad fasten skal gå ud på hjemme hos jer. Hvis du er rigtig sej, prøver du at komme til askeonsdagsmesse med børnene. Og hvis du ikke kan få det til at hænge sammen med en travl hverdag, så er du stadig supersej.

Husk, hvad fasten i grunden handler om:

Den handler ikke så meget om ydre signaler, men mere om, hvad der sker inden i os. Fasten er en hjælp til, at vi mere og mere kan forvandle os til det, som Gud har skabt os til. Måske har det foregående år betydet, at vi har fjernet os fra Gud. Så er fasten en anledning til at komme tættere på Gud.

Et mål

Sæt jer et mål for fasten, som har næstekærligheden i centrum. Det kan f.eks. være:

  • at I vil blive mere næstekærlige (alle gode gerninger tæller, for de spreder sig jo i verden som ringe i vandet)
  • eller mere konkret, at I skal hjælpe en bestemt nabo eller et familiemedlem, som har det svært for tiden,
  • eller at I skal arbejde sammen for at gøre jeres hjem til et rarere sted,
  • eller at I skal samle ind til et bestemt velgørende formål

Hver gang én i familien har bidraget til at nå målet, kan denne person tegne en blomst ved korset. Som forælder skal du huske at anerkende det, når du ser, at børnene gør et forsøg på at gøre godt. Så mind dem om at gå hen og tegne en blomst, og fortæl dem, hvorfor du synes, de skal. Du får mere ud af det, du bemærker – så giv masser af ros for god og dydig opførsel.


Vi kan bruge fasten til at rydde op i dårlige vaner, som vi har fået ind i vores liv. På den måde kan det, der er vigtigst i vores liv, få lov til at gro.

Pynt korset

Brug gerne forskellige farver, og brug fantasien, så at blomsterne bliver forskellige. I slutningen af fastetiden skulle I gerne stå tilbage med et kors, som er fuldstændig dækket af blomster til Jesus og samtidig være blevet bedre til at lægge mærke til andres behov og bedre til at sætte ord på og anerkende de gode handlinger. Måske har I ligefrem fået skabt nogle gode nye vaner i jeres familie.

Du skal bare bruge:

En sort tusch eller pensel + mørk akvarelfarve til at tegne et stort, helt enkelt, bart kors (se eksemplet her, som du også bare kan printe ud) på et A4 ark, som du hænger op i køleskabet ved hjælp af tape eller magneter. I løbet af fastetiden er det også en hjælp at have 5-6 farvetuscher eller farveblyanter liggende i nærheden af køleskabet.

Denne leg er fyldt med symbolik:

  • Det sorte, bare kors minder om det askekors, man får i panden, hvis man går til messe askeonsdag. Det skal minde os om at leve i bevidsthed om, at vi en dag skal dø – og altså ikke udskyde de vigtigste ting, som er familien og næstekærligheden, for en dag er det for sent.
  • Faste handler om at rense ud i sit liv, at give plads til, at kærligheden kan blomstre i vores liv. Vi starter på en frisk med et bart kors og begynder at plante skønne ting i vores liv. Vi kan sammenligne det med, at vi planter en blomsterhave i os selv. Hver gang, vi gør noget godt for en anden, handler næstekærligt eller betænksomt, så sår vi en lille plante, som vokser i Guds have. Derfor tegner vi en blomst ind ved korset. Når det bliver langfredag, kan vi forestille os, at vi plukker alle disse blomster til Jesu kors.
  • Blomsterne illustrerer, at gode gerninger spreder sig som en vellugt. Efterhånden som fasten skrider frem, og påsken nærmer sig, kan vi se, hvordan det triste billede af et gråt kors forvandler sig til en regnbue af kærlighedsgerninger. Det minder os om, at hver god gerning efterlader et aftryk på verden, og at det er med små daglige skridt, at vi forvandler verden til et bedre sted.
  • Jesu kors står i midten af vores liv. Hans død giver gødning til en pragtfuld blomsterhave.

Der er sikkert endnu mere symbolik. Men fald ikke for fristelsen til at afsløre det hele! Lad blot børnene selv opleve symbolikken. For det, de finder ud af ved egen hjælp, sætter de meget mere pris på. Man kan spolere det hele ved at servere facit på et sølvfad. Men en aha-oplevelse, som de selv tænker sig til, kan efterlade et varigt indtryk, som har betydning for deres trosliv.

Skrevet af Marcelino Gauguin