Paven, som underviste om sex

Har du set filmen Karol: A man, who became pope? Denne gribende film beretter om Johannes Paul 2’s liv indtil han blev valgt til pave.

I filmen møder man den unge  moralteolog Karol, som både i sin undervisning og didaktik var langt forud for sin tid. Han var en særdeles engageret professor, som både var i stand til at lytte, men også til at undervise de unge, så det han sagde, gav mening i deres liv. Dengang, da han talte med de studerende om deres fremtid, blev den kommende paves tanker om kroppens teologi født. Johannes Paul 2 var paven, som for alvor underviste om sex!

Men hvad er så kroppens teologi?

Og er den så ny, som der siges? Nej, kroppens teologi er så gammel som menneskeheden. Den afspejler Guds vision om skaberværket. Nyt er, at der i midten af det sidste århundrede har været et behov for at tænke denne vision igennem og formidle den på ny og på en mere livsbekræftende måde. For et er sikkert: Sex og kirke har alt for ofte været tunge dansepartnere.
Men for virkelig at kunne forstå, hvad og hvem mennesket er, bør man forstå dets seksualitet; den kraft, som kaldte os til livet og som driver os, uanset, om vi er seksuelt aktive eller ej.

Hvad siger skabelsesberetningen om menneskets seksualitet?

Alt har sit udgangspunkt i skabelsesberetningen. Vi mennesker er skabt i Guds billede. Hvem er den Gud, som vi er skabt til at være et billede på?
Den korteste version er: Gud er kærlighed, fordi han er treenig. Det har han selv åbenbaret.
Kærligheden kredser aldrig om sig, den udfolder sig i et fællesskab med en anden person. Den er livgivende og ønsker at give sig selv videre til den elskede. Den kan slet ikke lade være.

Skaberværket bærer kærlighedens stempel

Derfor skabte Gud mennesket, som mand og kvinde af kærlighed. Man kunne nu spørge: For hvem er så mest et billede på Gud, manden eller kvinden? Er Gud hankøn eller hunkøn? Nej, i skabelsesberetningen der står udtrykkeligt, at vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde. Det er de to tilsammen og deres kald til at blive ét kød, der er et billede på Gud.
Den mandlige og kvindelige krop viser, hvad mennesket er skabt til: at give sig selv som en gave til den anden.

Kroppen og seksualiteten er hellige

Vore menneskelige kroppe bærer Guds stempel. Gennem kroppen kommer teologien til syne – deraf navnet kroppens teologi. Krop og sex er altså hellige størrelser.

Den erotiske kærlighed har to sider: Den forener og den formerer. Gennem tiden har kirken argumenteret for, at disse ikke bør adskilles, for ellers bliver sex til et rent nydelsesmiddel, hvor parterne bruger hinanden til tilfredsstillelse af egne behov.
Det undergraver menneskets værdighed, for intet menneske må nogensinde reduceres til en brugsgenstand for et andet menneske.

Hvad er det for en kærlighed, der er tale om?

Netop fordi vi er skabt i Guds billede, bør vi også elske, som Gud elsker. Hvordan Gud elsker, hvordan han (hen)giver sig og hvad Guds kærlighed formår kan vi aflæse i Jesus Kristus. I ham blev Gud menneske. Jesus gav sig selv totalt i sin lidelse og sin død; hans kærlighed er trofast, fri og livgivende. Den er selvhengivende.
Mennesket er altså kaldet til at elske på samme måde: totalt, trofast, frit og livgivende. Ikke bare for Guds skyld, men for vor egen skyld. Vi vil aldrig opnå den eftertragtede, såkaldte ”selvrealisering”, hvis ikke vi finder ud af at elske på den måde, vi er skabt til at elske.

 

Vi har en introduktion til kroppens teologi for unge. Bogen Kroppens teologi for hende/ham er en fin  introduktion på 176 sider om, hvad den katolske kirke egentlig siger om kærlighed, sex og parforhold. Bogen kan læses fra den ene side Kroppens teologi for hende – eller vendes om og læses fra den anden side Kroppens teologi for ham. Så du får to bøger i en. Bogen henvender sig til unge fra firmelsesalderen og opefter.