Maria Magdalene – kirkens første kateket og forkynder

Maria Magdalene er den første kvinde, der møder den Opstandne. Sandt at sige er det overraskende. For hun optræder ellers ikke ret tit i Det nye Testamente og er slet ikke ingen af de fremtrædende personer i Jesu følge. Men som du vil se her, er der god grund til at fordybe sig i mennesket Maria Magdalene.

Maria Magdalene – en kvinde med mange facetter

Dan Browns bestseller ’Da Vinci Mysteriet’ gjorde Maria Magdalene kendt som Jesu elskerinde. Taler han sandt?

Allerede nogle af de første kristne skrifter fra det andet århundrede fortæller om Maria Magdalene. Hun bliver altid beskrevet som en kvinde, som stod tæt ved Jesus og var særlig knyttet til ham. I f.eks. det apokryfe Mariaevangelium giver Jesus hende en særlig indsigt.

Dan Brown er for øvrigt ikke den første, der har skrevet en bog om Maria Magdalene. I Skandinavien er svenske Marianne Fredriksson blevet kendt med romanen ”Ifølge Maria Magdalene.”

 

Maria Magdalene – synderinden?

I den katolske kirke fortæller traditionen, at den prostituerede kvinde, som vasker Jesu fødder (Luk 7,37-50), er ingen anden end Maria Magdalene. Det er dog en tradition og ikke noget, som man kan slutte fra beretningen i Lukasevangeliet eller læsningen af Det nye Testamente i det hele taget.

Lige så lidt finder vi der belæg for, at Maria Magdalene skulle have født Jesu barn, som ’Da Vinci Mysteriet’ hævder. Så, der er mange antagelser og myter.

Men hvem var Maria Magdalene så?

 

Maria Magdalene – og sikke en opstandelse i haven

Til gengæld fortæller Det nye Testamente om Maria Magdalenes møde med den Opstandne i haven (Joh 20,1-18). Nogle kvinder fulgte efter Jesus, og hun var en af dem.

Efter Jesus døde på korset, har Maria Magdalene det præcis som de andre disciple. Hun er sønderknust. Smerten er næsten ikke til at rumme. Tre dage efter korsfæstelsen løber hun ud til graven, grædende og fortvivlet.

Men hun finder ikke trøst, for graven er tom. Liget er forsvundet. Hun er fortvivlet og mens hun stadigvæk opholder sig i haven, møder hun en mand, som hun tror, er gartneren. Måske kan han forklare det hele for hende? Har han set noget eller nogen?

Da den fremmede siger hendes navn, genkender hun ham: Han er den Opstandne.

 

Maria Magdalene – menighedens første kateket og forkynder

Maria Magdalene løber tilbage til de andre disciple og fortæller om det, hun har oplevet. Johannes kalder hende den første forkynder.

Sandelig, hun er menighedens første kateket, dvs. en, der sætter ord på sin tro og underviser andre til et dybere forhold med Kristus. Hun sætter ord på sin tro. Jesus er ikke bare blevet korsfæstet, nej, hun ved og har erfaret, at han lever. Hun fortæller om det, hun har oplevet. Hun giver det videre.

 

Mere provokerende end sex

Dette budskab er langt mere provokerende end at Maria Magdalene havde et seksuelt forhold til Jesus.

Det er det af to grunde.

 1. Den første er, at dengang, evangelierne blev skrevet, kunne kvinder ikke vidne i en retssag. Men den opstandene viser sig netop for en kvinde. Hun skal vidne om ham.
 2. Den anden grund er, at de første menigheder endda fortalte dette til andre, så må man sige: ikke bare kirkens budskab, men også samfundsformen er noget helt nyt, revolutionerende. Noget nyt er begyndt at forandre menneskers liv.

Lad dig inspirere i din katekese af Maria Magdalene!

Når du i dag giver troen videre, er du et vidne ligesom Maria Magdalene.

Uanset, om du fortæller om det til dine børn derhjemme, i menigheden eller i skolen: Du burde fortælle ligesom et øjenvidne.

For du har set noget og nogen, som andre ikke har set.

Når du prøver at sætte ord på denne erfaring, vil netop dette personlige vidnesbyrd, det du har oplevet og som har haft betydning for dig, berøre andre mennesker.

Spørg dig selv, hvordan du har mødt Jesus og hvordan du kan fortælle andre om det:

 •  På hvilket tidspunkt i dit liv og hvorfor søgte du Jesus?
 •  Hvornår og hvordan mødte du Jesus?
 •  Hvordan forandrede han dit liv?
 •  Hvad kan du fortælle andre om det? Hvordan kan de få gavn af din personlige historie?
 •  Hvordan har Jesus forandret dit liv?

MERE OM MARIA MAGDALENE

 • Billedbetragtning “Kristus møder Maria fra Magdala”

  Kunst kan åbne vore øjne op for det åndelige. Fra Angelico, en italiensk maler, levede i 1387-1455. Navnet “Fra” kommer fra det italienske ord for bror, frate, for Fra Angelico var dominikanermunk.

  Måske kan den nedenstående gennemgang af Fra Angelicos billede Kristus møder Maria fra Magdala inspirere dig i dit kateketiske arbejde, i samtalen derhjemme med dine egne børn, i undervisningen på skolen eller katekesen.

  Fra Angelico Noli Me Tangere

   

   

   

  Betragt billedet foroven. Hvad kan du se? Hvad tror du kunstneren fortæller med sine farver og sin komposition? Prøv at gå på opdagelse i billedet og prøv at tyde den historie, som det fortæller. Gå fra det konkrete til det abstrakte, dvs. beskriv først, hvad du ser. Se på detaljerne, personer, farver, genstande m.m.

   

 • Kristus møder Maria fra Magdala

  Påskemorgen.

  Mildt morgenlys ligger over haven. Bag et hegn ser du en tæt bevokset skov. Indgangen til gravhulen er åbent. Graven er tom.
  Men livet lever. Det spirer ud af jorden. Blomster og græs er ikke kun vist, men malet med omhu og tydeligt.

  Kristus

  I modsætning til den mørke åbning af graven står Kristus i sin hvide tunika. Det ser ud til at han vil træde ud af den højre billedrand.
  Uden tyngde bevæger han sig let over jorden. Han berører den næsten ikke; næsten som dengang han gik over vandet.
  Hans hænder og fødder viser hans såremærker. Han lider ikke længere, men hvad han har lidt for os, har han taget med i sin opstandelse. Lidelsen har sat præg på ham. Den har mærket ham.
  Skovlen på hans skulder minder os om, at Maria Magdalene først troede, han var gartneren. Eller er han måske den, der skovler mennesker ind i Guds rige?

  Maria fra Magdala

  Hendes tøj er rosa, Helligåndens farve.
  Et lys skinner fra hende. Dette lys kommer fra Jesus. Nogen tror, at han har befriet hende fra mange dæmoner.
  Uanset hvad der er tale om. Dæmoner kan være alt muligt, som holder hende fanget. Men for Maria Magdalene er fortiden forbi. Den har ingen magt over hende. Det gamle er forbi, nyt liv er begyndt at spire i denne kvinde.

  Fra Angelico viser Maria Magdalena ikke som lidenskabelig synderinde, men som en beskeden og stille person.
  Hun bliver tiltrukket af Jesus. Hun har grædt over hans død. Men nu står han foran hende. Hun knæler, hendes øjne er åbne, næsten overrasket og hendes hænder åbner sig for at modtage det nye, det uventede i mødet med ham.

  I Maria fra Magdala viser sig, hvordan Jesus virker. Hvad han bevirker. Hvordan han gør alt nyt. Hvordan han fornyer alt.
  Den plagede kvinde bliver til et sendebud, en apostel, en kateket, som forkynder Påskens glade og gode budskab. Ligesom til Maria, siger han også til os:

  Går til mine brødre og fortæl dem, at jeg lever. Jeg er undervejs til Galilæa. Jeg går derhen for at møde dem, hvor de lever med deres familier, på deres arbejdspladser og så venter jeg på jer i himmelen.

 • Hvad betyder “Noli me tangere”?

  Billedets titel, “Noli me tangere” betyder ”rør mig ikke” eller ”hold mig ikke tilbage”. Det er den latinske oversættelse af Jesu ord til Maria i haven (Joh 20,17), da han møder hende uden for graven.

  En lang række kunstnere og malere har brugt dette motiv, bl.a. Fra Angelico, Titian eller Holbein den Yngre. Sædvanligvis knæler eller nejer Maria Magdalene foran Jesus, som med en afvisende hånd skaber fysisk afstand til Maria.

 • Nyt og gammel læsning om Maria Magdalene

  • Oldkristne tekster III – De apokryfe Evangelier. Bind III i serienOldkristne tekster indeholder et udvalg af apokryfe evangelier.
  • Marianne Frederiksson biografiske roman om Maria Magdalene: “Ifølge Maria Magdalene”.
 • Vil du se en film om Maria Magdalene?

  Mary Magdalene: Close to Jesus .
  Se trailer: