Korsvej i børnehøjde

Korsvejsandagten giver den troende mulighed for at meditere over den kristne tros inderste mysterier på en håndgribelig måde, som samtidig symboliserer den enkeltes egen livsvej som pilgrim her på jorden.

Korset har altid været kristendommens vigtigste symbol og bekendelsestegn: „Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig“ (Mark 8,34). Paulus bevidner, at „Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig“ (Gal 2,19b-20a).

I korsvejen er vi således på frelsens vej, idet vi åbner os for korsets mysterium. Hvad der på korsvejen skete med Jesus, kan vi identificere os med i vort eget liv, og således blive Kristus mere lig.

Download en korsvej for børn i billeder:

Download: Korsvej i børnehøjde

Et hurtigt forslag til, hvordan du kan bruge korsvejen derhjemme:

  • Print billederne ud.
  • Hæng dem op i stuen eller fordelt over hele hjemmet.
    (Hvis du vil gøre det skattejagts-agtigt for at aktivere børnenes nysgerrighed, så vend arkene om og skriv nummeret på bagsiden. Børnene skal derved gå fra post til post og først når de finder den næste post må de vende arket om og kigge på billedet.)
  • Tal sammen om, hvad I ser på billedet og hvilke følelser, der rører sig.
  • Vil du have en bøn eller en refleksion at læse op til hver station, så kig i Bønnebogen s. 586. Bønnebogen kan fx lånes som e-bog i E-reolen. Se mere her.

Korsvejsandagten kan bedes på mange måder: Alene, i grupper; der kan bedes højt eller stille, den kan være ledet af en lægperson eller en gejstlig, den kan finde sted efter en messe eller på et andet tidspunkt.

Man går fra station til station og fordyber sig i den begivenhed, hver enkelt station symboliserer. I små kirker kan den, der leder korsvejsandagten, gå fra station til station, mens menighedens medlemmer bliver på deres pladser og vender sig mod de enkelte stationer.

Der findes intet autoriseret ritual for korsvejsandagter, men det er blevet traditionen, at der ved begyndelses og slutningen af hver station bedes nogle bestemte bønner. Ved begyndelsen af hver station gøres der en knæbøjning i retning af stationen.

Korsvejen bedes især i fastetiden og på fredage som en ihukommelse og genoplevelse af Jesu lidelse og død.

 

Teksten her er taget fra Bønnebog for den katolske Kirke s. 586,
hvor du kan finde meditationstekster til forskellige korsvejsandagter.