Jesus kalder hele tiden – hvad svarer du?

Det er altid Jesus, som tager initiativet til at kalde nogen, han kommer altid først. “I har ikke udvalgt mig”, siger han, “men jeg har udvalgt jer” (Joh 15,16).

Du behøver ikke at gøre noget særligt for at vække hans kærlighed og tiltrække hans opmærksomhed. Før du nogensinde har kunnet længes efter kærlighed, har han elsket dig: “Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig” (Jer 1,5). Da Gud begyndte at skabe, og til og med længe før den tid, tænkte han på dig. Det var vigtigt for ham, at du skulle være med.

Men dit svar på hans kalden, er det eneste, som kan fuldbyrde hans værk, og det er vigtigt, at du svarer med det samme, når du hører ham kalde, med et villigt og helhjertet ja.

Da tolderen Mattæus bliver kaldet, bryder han op fra alt det gamle med en absolut beredvillighed til at følge Jesus (Matt 9,9). Han beder ikke først om lov til at gøre det færdigt, han er i gang med, eller til at tænke over sagen, inden han bestemmer sig. Han siger ja, uden rigtigt at vide, hvad han giver sig i kast med. Jesus har ikke vist, hvilke hensigter, han har. Det vigtigste er, at han kalder nu, og at Mattæus svarer nu.

Dit liv bliver uendelig enkelt, når du i nuet siger ja til Gud, uden ængsteligt at spekulere over, hvad det kan komme til at betyde. Du bliver lettet for tunge byrder, hvis du bare lever fra øjeblik til øjeblik, og i hvert nyt øjeblik siger et nyt ja til Gud. Jesus kalder dig ikke kun en gang i livet, han kalder på dig hele tiden.

 

Fra Wilfrid Stinissens “I dag er Guds dag”, en klassiker i kristen spiritualitet. Læs mere om bogen her.

 

Wilfrid Stinissen.
I dag er Guds dag.

En klassiker i kristen spiritualitet.