Hvorfor vi har brug for andre og flere rollemodeller end Kristus

Der er nogle almindelige indvendinger imod helgendyrkelse.

Og det er også sandt, at man fra tid til anden har lagt for megen vægt på den rolle, som helgenerne spiller i katolsk spiritualitet.

Det har heller ikke været ualmindeligt, at forfattere af helgenbiografier har beskrevet helgenerne, som om de simpelt hen var født som helgener.

Mange bøger om helgenernes liv ignorerer fuldstændig deres almindelige menneskeliv med de kampe og indre konflikter, de har haft for at overvinde synd og fristelser. Derfor ender mange af biografierne af de store troshelte med at være som religiøse folkeeventyr.

Jeg går ud fra, at forfatterne troede, at de gjorde helgenerne en tjeneste ved at skildre dem, som om de var totalt pletfri. Men i stedet frarøvede de kirken en vældig skat, nemlig den visdom, som helgenerne fandt gennem deres kampe for at besejre fejl og svagheder. Oven i dette skæve billede af helgenerne, eller måske netop på grund af det, finder vi så den tendens, som nogle mennesker har haft til at se på helgenerne på en måde, der grænser til overtro.

Det er den slags og andre tilsvarende ting i småtingsafdelingen, som mange moderne katolikker henviser til, når de forklarer, hvorfor de ikke interesserer sig for helgener.

Jeg er enig i, at vi må undgå at misbruge helgenerne, men hvis noget godt er blevet fordrejet eller overfortolket, så er løsningen ikke totalt at kassere det.

Helgenerne har gået ad den vej, som vi er kaldet til at udforske. De er de lysende eksempler på det kristne liv, og næst efter Kristus selv er de de bedste rollemodeller og guider, de dygtigste rådgivere og trænere for dem, der ønsker at komme tættere på Gud og arbejde på deres frelse (jf. Fil 2,12).

Hertil vil nogen måske indvende, at vi ikke behøver andre rollemodeller end Kristus.

Men helgenerne er det levende og praktisk bevis på at Jesu lære virker.

Helgenerne viser, at det er muligt for et menneske at blive helt forvandlet i Kristus. Helgenerne er mænd og kvinder, der indimellem træder frem i den katolske historie og viser, at Jesus virkelig har forløst verden og sendt sin Ånd, der udruster os til den vældige rejse tilbage til at blive hele mennesker.

 

Dette er et uddrag af ‘Genopdag den katolske tro’ af Matthew Kelly.
Læs mere om bogen her.