Stryk din katekese med cooperative learning

Gardener illustration Illustration by Frits hikingartist.com

Tankpasserpædagogikken er “yt”. Gardener illustration af Frits /hikingartist.com

 

af teologisk konsulent Eva Maria Nielsen

Kirken er fællesskab. Og det bør vor trosformidling også afspejle.

Naturligvis ønsker vi at formidle viden; men de unge (og også vi andre!) lærer bedst i hold/grupper/team. Den gamle ”tankpasserpædagogik” er ”yt”. Dengang hældte underviseren sin viden ud over elevernes hoveder, ligesom en gartner vander sin have. Nogle planter ville tage vandet til sig og vokse sig store. Men ofte ville den viden, vi gavmildt hældte ud over de videbegærlige unge, ikke blive brugt eller forstået. De blev ikke inddraget, de var ikke medspillere, og alt det, der blev fortalt om, var for langt væk fra deltagernes liv.

Lad de unge være medspillere i din katekese.

I dag ved vi, at mennesker udvikler sig, når de taler med andre og lader sig inspirere af dem. De påvirkninger, de får fra andre i gruppen, kan være medvirkende til, at de ændrer deres måde at tænke på og måske også deres adfærd. Og det er jo præcis det, vi ønsker at opnå ved trosformidlingen. Vi ønsker at sætte tanker i gang hos de unge, at inspirere til nye tanker og naturligvis også til en personlig udvikling. Kommunikation og fælleskab er derfor i højsædet i katekesen i dag.

Her får du to idéer, som du kan bruge til at få mere fut i din næste katekese.

Start med en flipover-stafet.

Forbered: tavle med kridt eller en flipover med et stykke A3 eller A2 papir. Papiret kan bagefter hænges op med Sticky tack eller klæbemasse, også kendt som ”elefantsnot”. Stopur og skriveredskaber.

Instruktion: Du fortæller, hvad dagens emne er. Lad os f.eks. sige, at du nu i maj måned vil tale om Jomfru Maria. Deltagerne skal stå ca. 3 meter fra deres planche. Deltagerne, som står på række, må gerne tale sammen, inspirere hinanden og hjælpe hinanden. Det er faktisk en rigtig god idé. De er nemlig et hold, der helst skal samarbejde.
Opgaven er at skrive alt ned, som de spontant kan komme i tanker om vedr. Maria. Så oplyser du den tid, som de har til at arbejde i, f.eks. tre minutter, og skyder derefter øvelsen i gang.
Den første deltager skriver sit stikord på papiret, går hurtigt tilbage til rækken og afleverer tuschen til den næste deltager og så videre. Når uret ringer tiden ud, styrer du snakken i plenum om, hvilke stikord der er skrevet, og hvorfor.
Det er en fin øvelse, fordi de unge får bevæget sig. I afsætter tid til at holde summemøde sammen, og dermed kan du som underviser føle dig frem til, hvad de unge ved omkring dagens emne. I kommer i samtale med hinanden. Du vil også opleve, at der kommer ”bevægelse” i tankerne, når de unge bevæger deres kroppe.

Afslut dagens katekese med dobbeltcirkler.

Dobbeltcirkler er en rigtig god idé, hvis du vil have kommunikationen i gang og ønsker at genopfriske dagens emne med de unge. Dermed bliver undervisningen genopfrisket for alle. Samtidig får du tilbagemelding på din undervisning, om de unges interesser og om dine kvaliteter som kateket. En ekstra bonus er, at dobbeltcirkler skaber en god stemning, fordi du opfordrer de unge til at kommunikere noget rart med hinanden.
Introduktion: Del din gruppe op i to cirkler. Indercirklen stiller sig med front mod ydercirklen. Bed deltagerne om at tale med hinanden om dagens emne.

  • Fortæl din partner om den bedste oplevelse, du har haft i dag.
  • Hvad har overrasket dig ved dagens emne?
  • Hvad kunne du lide?
  • Hvad vil du tænke over?
  • Hvad vil du arbejde videre med?

Du fortæller, hvem der skal starte med at fortælle, f.eks. inderkredsen. Så stiller du stopuret på to minutter. I disse to minutter skal deltagerne i inderkredsen fortælle deres partnere i yderkredsen om den bedste oplevelse, de har haft i dag. Derefter skal partnerne fra yderkredsen i to minutter fortælle om deres bedste oplevelse.
Når tiden er gået, beder du en af cirklerne om at rykke en eller to pladser til højre eller venstre. Og så starter I forfra.

Bonus: Deltagerne går glade hjem og genopfrisker dagens emne. Men det gør du også, fordi du har fået tilbagemelding på din undervisning.