Augustin hjælper os til at forstå vores historie

Augustin (354-430) blev født i Nordafrika, i en lille by ved navn Tagaste. I sin selvbiografi Bekendelser beskriver han sin indre rejse.

Augustins selvbiografi “Bekendelser” 

Denne bog er et åndeligt og psykologisk drama i højt tempo. Augustin blev også kaldt ”det første moderne menneske”. Hans inflydelse på den kristne tro i vor del af verden kan næppe overvurderes.  

Augustin fandt ikke det, han søgte, i kirken. I sin søgen efter sandhed levede han et udsvævende liv og blev far til en søn. Men en dag hørte han et barn synge i en have i Milano: ”Tolle lege!” – ”tag og læs”. Augustin forstod disse ord som en opfordring: Tag og læs bibelen. Barnets ord udløste Augustins berømte omvendelse.

Augustin er det første moderne menneske

Sætningen kan stå som overskrift over et menneske, hvis livsdrama hele tiden handlede om relationen til bibelen. Det var vanskelighederne med bibelen, som havde fået Augustin til at opgive sin kristne tro. Men ligeledes blev beskæftigelsen med bibelen hans vej tilbage til kristendommen.

I slutningen af sit liv og forfatterskab skildrer Augustin verdenshistorien som en kamp i hans værk Civitate Dei (Om Guds by), en kamp, som først føres til ende ved tidernes afslutning. Konflikten står mellem “Guds by”, som drives af en længsel efter det gode, det guddommelige og “verdens by”, som er underkastet alt det, der er forgængeligt.

Augustin ser verdenshistorien som en kamp

Denne kamp raser i ethvert menneske, ikke bare i Augustin, men også i os i dag. I lyset af denne – også sin egen indre – konflikt tolker Augustin hele historien. 

Det er også vor egen historie. Vi kan forstå os selv bedre, ved at læse Augustins Bekendelser. Hans opbrud fra materialisme, skepticisme og hedonisme kunne være et moderne menneskes historie. Ligesom Augustin oplever mange i dag en længsel og rastløshed, de er optaget af en åndelig virkelighed og ikke mindst hans jagen efter lykke er vort livs historie. 

Vil du vide mere om Augustin? Så er filmen “Restless heart” måske noget, du bliver glad for. Den handler om Augustins liv. Har du lyst til at se den sammen med dine firmander eller i menigheden?

Til til katekesen:

Fortæl om Augustin og bed en bøn for kirken i Afrika.

Gud,
du har lagt en længsel til dig i vore hjerter. 

Gud, vi beder for kirken i Afrika, at menneskene der må søge dig ligesom Augustin har søgt dig, at du må lade kirken vokse, især i de lande, hvor de kristne er i mindretal og lever under vanskelige forhold.

Herre, lad deres hjerter finde hvile hos dig.

Gud, vi beder dig for alle, som søger dig ligesom Augustin: Vær du den, der slukker deres længsel.

Herre, lad deres hjerter finde hvile hos dig.

Gud, vi beder dig for alle, som har ordets magt ligesom Augustin: Lad dem bruge ord i skrift og tale med omhu.

Herre, lad deres hjerter finde hvile hos dig.

Gud, vi beder dig for alle, som beskæftiger sig med bibelens ord ligesom Augustin gjorde det: Lad dem finde det, de søger efter og finde hvile hos dig. 

Herre, lad deres hjerter finde hvile hos dig.

Amen.