Lykken er at finde – men er du sikker på, at du søger det rigtige sted?

Vi er skabt af kærlighed, og kærlighed er målet med vores liv. Vores længsel efter lykke er en længsel efter kærlighed.

Vi er skabt til at elske og blive elsket, derfor leder vi efter en måde at opfylde vores bestemmelse på. ”Gud er kærlighed” siger Bibelen, og vores længsel efter lykke er i sidste ende en længsel efter Gud. Den katolske katekismus siger det lige ud af posen, når det i første kapitel, første afsnit hedder:

”Længslen efter Gud er indskrevet i menneskets hjerte, for mennesket er skabt af Gud og til Gud; og Gud drager uophørligt mennesket til sig, og det er kun i Gud, mennesket finder den sandhed og lykke, som det uophørligt søger.”

Vi holder aldrig op med at længes efter lykken. Det er en del af det at være menneske. Når vi søger efter lykken, søger vi efter Gud. Det er Guds genistreg.

Længslen efter lykken er det ultimative målsøgningsapparat, der blidt og omsorgsfuldt drager os mod vores evige hjem. Gud skaber os, lægger den længsel i os og sender os ud i universet. Det gør han, fordi han ved, at hvis vi kan mønstre bare den mindste dråbe ydmyghed, vil længslen efter lykke føre os tilbage til ham. For der er ingen eller intet, der ellers kan tilfredsstille den længsel.

Længslen efter lykken er en længsel efter at være sammen med vores skaber. Augustins ord genlyder på ny til alle tider, på alle steder, i alle hjerter:

“Vort hjerte er uroligt indtil det hviler i dig”.

Sålænge mennesker længes efter lykken, er Kristus relevant. Han alene er opfyldelsen af og målet for den længsel, og derfor vil han for ethvert menneske til enhver tid på ethvert sted altid være ”vejen, sandheden og livet” (Joh 14,6) .

Uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Det har utallige helgener gjort før dig, fordi det var en integreret del af deres liv, og noget, som var en forudsætning for at de kunne høre Guds stille kald i deres liv.
Beslut dig for hellighed.
Bed Gud hjælpe dig at blive den bedste udgave af dig selv.

Bøn

Herre,
Jeg beder dig forvandle dette øjeblik
til et øjeblik fuldt af fremsyn og inspiration.
Hjælp mig til at finde visdom,
kast lys over mine tanker.
Lad mine håb blive til virkelighed
gennem retfærdige og gode handlinger.
Lad dit lys falde på mig, så jeg ser, hvad jeg skal gøre.
Hjælp mig, min evige Gud.
Amen.

Fra Bønnebog