Hvordan det kan være, at vi ikke hører Guds stemme i dag

Når vi læser i Bibelen, synes den mest almindelige indledning at være “Gud sagde”. “Gud sagde til Adam…,” “Gud sagde til Noa…,” “Gud sagde til Abraham…,” “Gud sagde til Moses…,” og så videre. Hele vejen ned gennem historien om Guds relation til mennesket har han kommunikeret med os i en konstant strøm.

Jeg er overbevist om, at Gud ikke er holdt op med at tale til os i vor moderne tid, men snarere, at vi er holdt op med at lytte.

Og selvom jeg tror på, at Gud kan tale gennem enhver person og i enhver situation, så er hans foretrukne mødested altså stadig stilhed og ensomhed.

I stilheden taler Gud.

Eller også er det bare fordi i stilheden, væk fra al hverdagens larm og forvirring, er vi i stand til at høre ham.

Om jeg så lever til jeg bliver hundrede, vil jeg aldrig nogensinde kunne indprente dette budskab stærkt nok: Stilheden er sådan en vigtig ingrediens i vores åndelige liv. I en tidligere bog (A Call to Joy, findes ikke på dansk) skrev jeg “Man kan lære mere af en time i stilhed end af et helt års læsning”. Og i bogen (Mustard Seeds, findes ikke på dansk) skrev jeg “Det er i stilhedens klasseværelse, at Gud udøser sin visdom over  mænd og kvinder.”

Fra Genopdag den katolske tro.
Noget, du kan gøre

Afsæt tid til stilhed, bøn og bibellæsning i 10 minutter.
Giv dig selv ro til at høre Guds stemme i dit liv.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog