Når kun en af forældrene er katolik

Måske kan nogen af disse ideer inspirere jer:

  • Gå på opdagelse i hinandens kultur og tro og opdag, hvilke traditioner og skikke der findes i jeres lande.
  • Tal med jeres børn om, hvad der er vigtigt for jer: Hvilke værdier står I inde for? Hvad binder jer sammen på trods af forskellighed – eller måske netop derfor?
  • Find sammen ud af, hvordan I vil holde hinandens fester. Prøv altid at inddrage den anden part.
  • Tal respektfuld om hinandens kultur og religion.
  • Hvis det er muligt, deltag i hinandens gudstjenester.
  • Kan I bede for hinanden og måske også sammen?
  • Vis hinanden kærlighed, som er det, som forbinder jer og som altid er det største. ”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.” (1 Joh 4,8)
  • Respekter hinandens samvittighed og religionsfrihed, fordi der i ”den katolske lære er det særligt hovedpunkt, som er indeholdt i Guds Ord og til stadighed prædikes af Fædrene, at mennesket frivilligt bør svare Gud gennem sin tro; at ingen følgelig mod sin vilje må tvinges til at antage troen.  … Gud kalder menneskene til at tjene Ham i ånd og sandhed; derfor bliver de forpligtet gennem samvittigheden, men ikke tvunget.

Derfor opfordrer Kirken sine  børn til med klogskab og kærlighed og ved dialog og samarbejde med tilhængerne af andre religioner at vidne om den kristne tro og livsholdning og samtidig anerkende, bevare og fremme de åndelige, moralske, sociale og kulturelle værdier, som findes hos de andre.  

Nostra aetate 2