Askeonsdag, aske og askekors

Fastetiden begynder med askeonsdag, som er en af årets to påbudte faste- og abstinensdage. Under messen modtager vi askekorset, og præsten siger til os: ”Omvendt dig og tro på evangeliet”, eller ”Menneske, husk, du er støv, og til støv skal du vende tilbage”. Dermed er vi ikke længere i tvivl om, at vi er skabte og forgængelige. Døden hører med til vort liv. Men vi hører hele fastetiden om en nådig Gud, som søger os og vil os det godt.

Fastetid – Er det en bodstid?

I den unge kirke begyndte den offentlige bodstid med askeonsdag. Synderne bekendte deres synder offentligt, de fik udleveret en bodsklædning og blev bestrøet med aske.

Men den offentlige bod gik af mode i det 10. århundrede. Derefter blev asken symbolsk brugt i liturgien. Askekorset er et tegn på, at bodstiden begynder nu. Fastetiden er en invitation og tid til at tænke sig om, at tænke nye tanker, at gå nye veje og til at begynde på en frisk. Den husker os på, at selv om vi er syndere, så er vi ikke fastlåste personer, men kaldet til frihed og kan bryde gamle mønstre.

Asken, der bruges i kirken, er resterne af de afbrændte palmegrene fra året før.

Aske er frugtbar. Af asken kan der opstå noget nyt.

Aske er frugtbar. Af asken kan der opstå noget nyt. Den bruges til at gøde træer. Den er næringsrig jord. I varm aske kan vi dampe kartofler, og før i tiden har man renset sølv med den. Så aske symboliserer mange ting.

 

Foto: © Klaus Herzog/www.pfarrbriefservice.de
 

I sæk og aske – et lille ritual til askeonsdag

Til brug i familien eller i katekesen

Du har brug for

Aske, bedst fra de afbrændte palmegrene fra sidste års Palmesøndag.


Baggrundviden

Aske symboliserer forgængelighed, frugtbarhed og renselse. I Daniels bog siges det om fasten at man gå i sæk og aske. (jfr. Daniel 9,3). ”At gå i sæk og aske” er et ydre tegn på bod og omvendelse og en ny begyndelse.

Sådan er det også med askekorset, som vi modtager, når fastetiden begynder. Vi får asken strøet over vort hoved eller bliver betegnet med askekorset og disse ord bliver udtalt:
”Omvend dig og tro på Evangeliet.”


Samtale og symbolsk handling

  • Hæld lidt aske i en lille skål. Lad alle se asken og røre ved den.Overvej: Hvordan får vi aske?
  • Fortæl om askens mange ”forvandlinger”. Ilden ødelægger, og alt bliver til aske. Men ud af asken kan vi få gødning, så der vokser noget nyt frem. Sådan er denne tid også. Vi begynder på et nyt liv i dag.
  • Tegn et kors på hinandens pander.

Bøn

Kære Gud,
asken minder os om, at livet er en gave.
Vi takker dig for vort liv.
Og vi takker dig, at vi er sammen og hører til hinanden.
Amen.