Antiquum Ministerium og den nye tjeneste for kateketer

Pave Frans’ motu proprio gør kateketjenesten til en tjeneste af lægfolket i Den katolske Kirke.

I sit nye apostoliske brev Antiquum Ministerium meddeler pave Frans, at han opretter kateketens tjeneste som en fast tjeneste for lægfolket i kirken.

Hvad er pave Frans‘ vision med denne kateketiske tjeneste?


Pave Frans tager fat i to af hans mærkesager:
Den første er forkyndelsen af det glade budskab i en sekulariseret verden, som han allerede har talt om i Evangeliets Glæde. Den anden er fællesskabets spiritualitet, som pave Frans styrker med Antiquum Ministerium.
Kateketerne har altid haft en plads i kirken, ikke bare i dag, men allerede fra kirkens første år. I dag varetager de forskellige opgaver ud fra lokale behov, ud fra deres personlige færdigheder og nådegaver. I mange lande forbereder de børn og unge til førstekommunionen, skriftemålet og firmelsen.

Andre steder, i menigheder med store geografiske afstande, holder kateketerne gang i menighedens liv, indtil præsten igen besøger menigheden.

De forbereder til dåb, ægteskabet, fejrer ordets gudstjenester, begraver afdøde, besøger syge, ensomme og fanger. Kirkens kateketiske tjeneste spreder bredt alt efter de lokale forhold.

Gammel tjeneste i nye klæder

Pave Frans peger på, at den ”nye” katekettjeneste er en gammel tjeneste i kirken. Allerede Det andet Vatikankoncil har omtalt den i sine to dekreter Lumen gentium (30, 37, 38) og Apostolicam actuositatem (3, 6, 10, 29). Nu bliver den igen sat på dagsorden. Blandt lægfolket findes et særligt kald til at give troen videre.

Hvad kendetegner denne tjeneste?

Kateketer har del i kirkens sendelse; de vidner om deres kristne tro, håb, glæde og kærlighed som medvandrer. De har hørt Guds kalden og set menneskers længsel og dette kalden har givet genklang i dem.

Det græske ord kat-echein betyder at give genklang. Troens ord giver først genklang i kateketen, som så sender denne klang, disse „troens bølger“ videre til de mennesker, han møder.

Det er ikke kun ordet, det er også kateketen som person, som bliver et budskab i denne verden. Med sin person, med sit liv er han eller hun resonansrum for troens ord.

Katekese er som et musikstykke

Katekese kan kun forvandle mennesker, hvis kateketens egen tro(serfaring) sætter hjerterne i bevægelse og får dem til at runge og give budskabet videre.

Allerede i 2004 har de franske biskopper sammenlignet det at dele troen med andre med et musikstykke. Grundtonerne er den kristne forkyndelse, som sætter troen i gang hos os. Biskopperne talte om, at grundtonerne kan danne akkorder og i samklang skabe en harmoni og melodi fuld af rytme. Her bliver hjerte og forstand til ét.

Denne musik, som Guds Ånd synger i vor hjerter, synger kateketerne ud i verden, en guddommelige melodi, som hjælper mennesker til at overvinde livets kakofonier.

Kirkefaderen Ignatius fra Antiokia sagde det så passende engang:

Tag Guds melodi ind!

Der er ikke tale om en viet tjeneste

Den nye tjeneste er dog ikke det første trin til en viet tjeneste i kirken. Der er tale om en tjeneste for lægmand. Pave Frans ønsker ikke en yderligere klerikalisering, men at kateketen virker som en missionær i sit nærområde.

Fællesskabets spiritualitet, som Pave Johannes Paul II i Det andet Vatikankoncilets ånd var fortaler for, kommer her igen på tale.

Hver døbt har sit unikke kald, som er en gave fra Gud til dette menneske. Men vi er også en gave til hinanden og beriger hinanden. Der er ikke plads til konkurrence, kun til taknemlighed og glæde.
Kirken er ikke en ø. Ingen af os kan være kirke for sig selv. Kirken er altid et fælleskab til gavn for alle, hvor alle vidner om deres tro på deres måde.


Denne nye kateketiske tjeneste går ud over et midlertidig kateketiske engagement i forberedelsen af sakramenterne. Paven taler om den vedvarende tjeneste i kirken, et kald, den forstås som et særskilt kald i kirken, som dog ikke er et første trin med henblik til en senere vielse.

Hvilke udfordringer står den lokale kirke så for?

De lokale bispekonferencer bør sørge for den nødvendige uddannelse og videreuddannelse af kommende kateketer i denne nye tjeneste for lægmænd.

Kateketerne skal både hjælpe biskopperne og præsterne og arbejde tæt sammen med dem. Tjenesten forstås som et særskilt kald, en permanent tjeneste for den lokale kirke.

Dertil skal de lokale bispedømmer udarbejde en plan om, hvordan man uddanner kommende kateketer i denne tjeneste.

Mon ikke vi her i Danmark kan tænke dette ind i Pastoral-Centrets uddannelse af menighedens kateketer? Det bliver spændende at se ritualet, som der arbejdes på i Rom og følge den kommende udvikling.

Har du lyst til at vide mere? Så kan du læse det nye Motu Proprio Antiquum Ministerium her.

Køb Det Andet Vatikankoncils tekster her.