Dette er Kirken også:

Ok, nu har vi hørt at Kirken er som et hjem og som en mor. Kirken er også som en krop med mange forskellige dele, der alle er lige nødvendige. Der er et par andre måder at beskrive Kirken på. Mere om det lige om lidt.

Men nu skal du ud på en lille opgave. Brug den gule Youcat (ungdomskatekismus), hvis du har fået den, eller prøv at finde svarene på internettet.
1. Hvad betyder ordet “kirke”? (Se Youcat afsnit 121 – tip: se ude i margen)
2. Hvordan hjælper kirken os med at leve et godt liv? (Se Youcat afsnit 343)
3. Slå op i Bibelen på Markusevangeliet 2,17. Hvad siger skriftstedet dig om kirken?
Skriv dine svar ned på et stykke papir. Du får brug for dem senere.

Og så går vi videre.

3. Kirken er Helligåndens tempel

​Ordet ”tempel” betyder ”helligt rum”. Kirken kaldes også for Helligåndens tempel. Se hvad der står i Bibelen:

For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« (2. Korintherbrev kapitel 6, vers 16)

og

I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten.  I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.  I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden. (Efeserbrevet kapitel 2, vers 20-22)

Vi bliver bygget op til en bolig for Gud Herren og vi er selv den levende Guds tempel.

Det er fascinerende, når vi læser i Bibelen, at Gud virkelig vil ”bo” iblandt os. Din og min opgave er at gøre det ”beboeligt” for Gud. 

​4. Kirken er Guds folk

​På det Andet Vatikankoncil (et stort og vigtigt møde i Kirken i årene 1962–1965) gav man nyt liv til et urgammelt bibelsk billede på kirken. Det var billedet af ”Guds folk”, der går fremad ”på sin pilgrimsvej mellem verdens forfølgelser og Guds trøst”. Med Guds folk mente man først Israel, som Gud har en lang historie med. Men med Jesus Kristus er mennesker fra alle folkeslag og kulturer kaldet til at gå Guds vej som Guds folk.

Dette vidunderlige budskab uddyber Første Petersbrev:

I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys,  I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. (Første Petersbrev kapitel 2, vers 9-10)

​Det indre og det ydre

​Hvis man ser på kirken i dag, så bliver man forbløffet over, hvad den er blevet til i løbet af 2000 år. Man er nær ved at miste overblikket. Kirken er blevet så stor, så man kan komme til at glemme, hvad den egentlig er i sit væsen.

I det ydre ser vi en kolossal institution, store domkirker, og alle mulige institutioner og organisationer.

I det indre ser vi kirkens åndelige virkelighed, vi hører om mennesker, der bliver kaldet og ser mennesker, der beder eller giver hele deres liv til Gud. 

Begge dele hører sammen: den åndelige og den institutionelle del. Uden institutionen kunne kirken ikke bestå i verden; den har brug for penge for at kunne hjælpe, rum, for at mødes, og mennesker, der har særlige opgaver. Men det hele ville blot være et dødt, åndløst apparat, hvis det åndelige – Guds levende virkelighed i Helligånden – ikke var kirkens hjerte.

Youcat

Læs mere om endnu et billede på kirken i YOUCAT afsnit 127.

Du kan score ekstra point i din afsluttende quiz.

Hvad er formålet med Kirkens opbygning?

Kirken som institution er ikke et formål i sig selv. Gud har ikke den ringeste glæde af den, hvis den kun kredser om sig selv, sine bygninger og sinetravle institutioner. Kirken skal være et værktøj til at mennesker kan blive forenet med Gud. Kirken har derfor tre kerne­opgaver: 

Kirkens opgaver (fra Youcat firmelsesbog)

Det var det! Nu kan du repetere din viden om Kirken.

Tag Quiz’en om Kirken

1. Hvilke beskrivelser passer på Kirken?   (vælg gerne flere)

 
 
 
 
 

2. Hvilke opgaver har kirken?   (Vælg gerne flere)

 
 
 
 

3. Hvad er et tempel?

 
 
 

4. Hvilket billede på Kirken fandt man frem igen under Det Andet Vatikankoncil?

 
 
 
 

5. Hvad betyder ordet “kirke”?

 
 
 
 

6. Kirken skal fortsætte den mission, som Jesus startede. Hvad sagde Jesus, om dem, han ville kalde til sig?

 
 

7. Bonusspørgsmål: Hvad menes der, når vi bruger udtrykket “Kristi brud”?    (Dobbelt point)